03.04.2017

Kotka-konsernilta vahva tulos

”Kotka-konsernin talous oli vuonna 2016 sellainen, joka mahdollistaa Kotkan kehittymisen ja selviytymisen tulevaisuudessa”, iloitsee kaupunginjohtaja ja konsernijohtaja Henry Lindelöf.
Kotkan konsernitulos kääntyi reilusti plussalle ja kaupungin omassa tuloksessa näkyvät jo tehdyt korjaustoimenpiteet.

Vahvan tuloksen mahdollistivat kaupungin liiketoimintayhtiöt HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan Energia Oy. Kaupunkikonsernissa muutkin toimijat ylsivät odotettua parempaan tulokseen. Kotkan kaupunki puolestaan eteni hyvin omassa tasapainotusohjelmassaan, joka on tuomassa 2018 loppuun mennessä kaikkiaan 9,7 miljoonan euron säästöt.

Suurimpana haasteena kaupunginjohtaja näkee työllisyyden. Kaupungin yli 20 % työttömyys heijastuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenojen suurena kasvuna. Kaupungin tulokertymä ei pysty vastaamaan tähän kasvuun, verotulot ovat edelleen vertailukaupunkeja pienemmät.

Konsernin tulos parani

Koko Kotka-konsernin tilikauden tulos oli 12,2 miljoonaa euroa, josta tilinpäätöserien jälkeen jää 6,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Ylijäämän vaikutuksesta konsernin kumulatiivinen alijäämä parani -41,8 miljoonaan euroon.

Tilikauden tulos (12,2 miljoonaa euroa) parani Kotka-konsernin osalta 13,1 miljoonaa euroa suhteessa edellisvuoden -0,9 miljoonan euron tappioon. Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin (121,8 %) sekä investointien tulorahoitusprosentti 107,4 % ovat molemmat yli 100 % ja osoittavat siten erinomaisen tulorahoituksen tason.

Konsernin toimintatuotot kasvoivat 7,0 %, kun toimintakulut kasvoivat ainoastaan 2,3 %. Toimintakate parani 3,2 %, mikä tarkoittaa 8,4 miljoonaa euroa.

Rahoituskulut laskivat 5,8 %, vaikka konsernin lainakanta kasvoi 19,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus laski edellisvuodesta (114,4 %) tasolle 112,8 %.

Konsernitaseen kertynyt alijäämä pieneni 772 euroon/ asukas (2015: 893 euroa/ asukas), mutta on edelleen liian korkea.

Kaupungin oma tulos haasteellinen

Kotkan kaupungin tilikauden 2016 tulos on -7,0 miljoonaa euroa, mikä kasvattaa kaupungin kumulatiivisen alijäämän -48 miljoonaan euroon. Talouden tasapainottamisohjelma vaikutti suunnitellusti.

Tulos oli edellisvuotta parempi, vaikka sitä rasitti poistojen kasvu 3,2 miljoonalla eurolla ja Carean alijäämien kattamiseksi tehty varaus 2,6 miljoonaa euroa.

Toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta vain 2,9m€, mikä sisältää Carean alijäämävarauksen 2,6m€, joten vertailukelpoinen toimintakate pysyi edellisen vuoden tasolla. Eniten kaupungin heikkoon tulokseen vaikuttivat verotulojen jääminen alle budjetoidun. Verotulot alenivat edellisestä vuodesta 1,5m€.

Talouden tasapainotustoimenpiteet etenivät ja kaupungin vuosikate kehittyi melkein 50 prosenttia 14,7 miljoonaan euroon. Vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan poistoja ja investointeja ja tulos on negatiivinen, joten kaupungin talous ei ole vielä täysin tasapainossa.


Video: Kaupunginjohtaja iloitsee Kotka-konsernin tuloksesta
 

Taulukko: Tilinpäätös 2016


Liitteenä tilinpäätöskirja vuodelta 2016 (pdf).

Talousjohtaja Pietu Mänttärin esitys tilinpäätöksestä