19.07.2017

Kotka-Hamina tavoittelee lähivuosille 15 risteilyaluskäyntiä vuodessa

Kotkaan on saapunut tänä kesänä kolme kertaa suuri kansainvälinen luksusristeilyalus ja syksyllä saapuu vielä neljäs. Kokemukset ensimmäisten suurten risteilijöiden vierailusta olivat erinomaisia. Kotkan-Haminan seutuun tutustui 17.7. vajaa 2000 ja 10.7. noin 4500 kansainvälistä matkailijaa.

Mussalon satama on osoittanut olevansa erinomainen suurille risteilyaluksille. Kantasatama tarjoaa puolestaan hyvät puitteet pienemmille, alle 260-metrisille risteilyaluksille.

Kotkan-Haminan seudun tavoitteena on nostaa alueensa Itämeren alueen risteilykohteiden joukkoon sekä kehittää kansainvälisestä risteilijäliikenteestä merkittävä taloudellinen voimatekijä ja matkailutulon lähde.
Tavoitteena on saada kaupunkiin seuraavien 3-4 vuoden aikana 15 risteilyaluskäyntiä ja noin 30 000 risteilymatkustajaa vuodessa ja että risteilyliiketoiminta on seudulla kestävää liiketoimintaa vuonna 2020.

”Seuraavien vuosien aikana haemme omaa uomaamme ja tapaamme tehdä tätä ja niiden kokemusten perusteella teemme päätöksiä mahdollisista investoinneista esimerkiksi laitureihin”, sanoo Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.
”Nyt keräämme vielä muutaman vuoden kokemuksia ja haluamme kasvaa tässä liiketoiminnassa maltillisesti erilaisia palveluja risteilymatkailijoille kehittäen”, Lindelöf korostaa.

Helsingissä, jossa on jo usean vuoden kokemus suurista risteilyaluksista, on tehty tutkimus risteilykäyntien aluetaloudellisista vaikutuksista. Sen mukaan risteilymatkustaja käyttää satamakaupungissa keskimäärin 77 euroa, joka tarkoittaisi Kotkan-Haminan seudulla noin 2,3 miljoonan euron vuotuista kokonaisvaikutusta.

Risteilijäliikenne Kotkan-Haminan seudulle on pitkäjänteisen työn tulos: seudun tarjoamia mahdollisuuksia on tehty vuosia tunnetuksi kansainvälisille varustamoille ja alan sidosryhmille.
Risteilyliiketoiminnan myynti- ja markkinointivastaava Petra Cranston Cursor Oy:stä korostaakin, että risteilyvieraille suunnattu Kotkan-Haminan seudun palvelutuotanto on erinomaista ja saanut pelkkää positiivista palautetta sekä matkustajilta että varustamoilta.
”Nyt Kotkassa käyneiden alusten varustamojen edustajat totesivatkin, että he eivät ole missään muualla maailmassa kohdanneet risteilysatamaa, jossa palvelu on tällaista kuin Kotkassa”, Cranston sanoo.

Kansainvälisen matkustajaliikenteen risteilijävierailuja varten on koottu seudullinen verkosto, joka pystyy tuottamaan risteilijävierailujen toteuttamiseen tarvittavat palvelut.
Hankkeessa ovat mukana HaminaKotkan satama, Cursor Oy, Kotkan ja Haminan kaupungit sekä noin 100 paikallista yrittäjää, järjestöä ja yhdistystä.