07.08.2019

Kesäkoulu pohtii Kyminlinnan käyttöä

Kotkassa järjestetään 8.-16. elokuuta Kesäkoulu, jossa noin 20 opiskelijaa eri puolilta maailmaa pohtii Kyminlinnan tulevaa käyttöä.

IFHP Urban Planning and Design Summerschool järjestetään jo 25. kerran ja se jakautuu tänä vuonna Kotkaan ja Turkuun.
Kyseessä on Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti toimiva kaupunkisuunnittelun kesäkoulu ja sen järjestäjinä ovat Suomessa Tampereen yliopiston (TAU) School of Architecture ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK.
Yliopistot vastaavat kurssin opetuksesta ja akateemisesta laadusta. Opettajina toimivat alan professorit ja edistyneet tutkijat. Kurssille otetaan 40 opiskelijaa, jotka yhteisen alkujakson jälkeen jakautuvat projektityöhön kahteen kumppanikaupunkiin, Turkuun ja Kotkaan. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä alueen omistajan Senaatti kiinteistön kanssa.

Kotkassa kesäkoulun 21 opiskelijaa edustavat eri opintoaloja ja ovat lähtöisin 14 eri maasta. He pohtivat mitä Kyminlinna voisi olla ja miten se kumpuaa olevasta ja miten vaikuttaa ympäristöön ja mihin kaikkeen se liittyy. Tarkoituksena on kehittää konsepti, jonka avulla alue voidaan avata yleisölle ja että se samalla on matkailukohde. Alueen tulisi olla elävä osa ympäröivää yhdyskuntaa. Konseptin tulisi myös sisältää kestävää liiketoimintaa, joka lähtee ympäristöstä ja huomioi historialliset rakenteet ja luontoarvot.
Suunnittelualueeksi liitetään tehtävänannossa myös yksityisen kotkalaisen jokivarressa omistamat alueet, joiden kehittäminen on odottanut Kyminlinnan tulevaisuutta.

Opiskelijat työskentelevät Kotkassa kaupungin tiloissa ja heillä on käytössä polkupyörät, joilla he pääsevät liikkumaan Kyminlinnaan ja eri puolille kaupunkia.