18.11.2019

Kaupunki tehostaa tapahtumakeskushankkeen seurantaa

Kotkan kaupunginhallitus ja sen omistajaohjausjaosto ovat saaneet selvityksen Kotkan Juki Kiinteistöt Oy:n ja Backstaff Oy:n tapahtumista. Sekä kaupunginhallitus että omistajaohjausjaosto tukevat yhtiöiden hallituksissa tehtyjä ratkaisuja.

Kaupunginhallitus ja omistajaohjausjaosto katsovat, että nyt tehdyillä ratkaisuilla on haluttu turvata tapahtumakeskukseen liittyvän kokonaisuuden eteneminen riittävällä osaamisella ja minimoimalla mahdolliset riskit.

Kaupungin konsernijohto haluaa lisäksi varmistaa, että projektille asetetut tavoitteet toteutuvat kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Tätä varten nimetään henkilö, joka jatkossa valvoo kaupunkikonsernin kokonaisetua.

Omistajaohjausjaosto on lisäksi päättänyt parantaa hankkeen etenemiseen liittyvää tiedonkulkua konsernin sisällä.