27.03.2019

Kaupunki hakee rakennuslupaa Mussalon datakeskusalueelle

Kotkan kaupunki hakee rakennuslupaa omistamalleen teollisuustontille Mussalon Palaskylänlahden lähettyvillä. Alue soveltuu hyvin datakeskushankkeille, ja se on varattu Kotkan kaupungin, Kotkan Energian, Cursorin ja Siemensin yhteistyökonsortiolle markkinointia varten.

Datakeskuksen toteuttaminen edellyttää alueen louhimista ja tasausta. Rakennuslupa mahdollistaa tontin valmistelun ja runsaan 30000 kerrosneliömetrin laajuisen rakennuksen rakentamisen. Rakennuslupa mahdollistaa tarvittaessa myös datakeskushankkeen nopean toteutuksen, mitä hyödynnetään myös alueen markkinoinnissa.

Datakeskusalueelta louhittava kiviaines sijoitetaan pääosin Mussalon sataman käynnissä oleviin täyttöihin. Tontin valmistelu nopeuttaa louhintavaihetta ja sen valmistumista, mikä on sekä satamayhtiön että datakeskusalueen pohjoispuolella asuvien Ristniemen asukkaiden toiveiden mukaista.