11.02.2019

Kaupunginvaltuustokin teki muutoksia säästölistaan

Maanantaina 11.2. kokoontunut Kotkan kaupunginvaltuusto teki muutamia muutoksia ns. säästölistaan eli kaupunginhallituksen esitykseen kaupungin talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä.
Jo aiemmin oli kaupunginhallitus karsinut reilusti kaupunginjohtaja Esa Sirviön alkuperäistä toimenpidelistaa.

Valtuusto poisti säästölistalta äänestyksien jälkeen ehdotukset

 • Arto Tolsa Areenan lämmittämisen ja valaisemisen lopettamisesta talviaikaan
 • elinvoimalautakunnan lakkauttamisesta
 • kulttuurijohtajan hakuprosessin keskeyttämisestä
 • kaikkien ei-lakisääteisten väylien hoidon lopettamisesta
 • luopumisesta Mansikkalahden-Katariinan ulkoilureitin talvikunnossapidosta ja
 • uusien tietokoneiden määrän puolittaminen opetustoimessa.

Valtuusto teki myös toimenpideohjelmaan joukon lisäyksiä, jotka ovat:

 • konsulttipalveluiden käyttämisestä päätetään kaupunginhallituksessa
 • kannustetaan suunnitelmallisemmin henkilöstöä käyttämään vapaaehtoista palkatonta vapaata
 • tutkitaan Katariinan uimahallin energiansäästö- ja toimintamuutosten vaikutusta uimahallin talouteen

Valtuusto hyväksyi myös tukun lisäyksiä talousohjelmaan vuosille 2019-2022. Näitä ovat:

 1. Valmistellaan organisaation muutos huomioiden 06/2019 päätettävässä talousohjelmassa tehtävät rakenteelliset muutokset sekä mahdollinen tukipalveluiden yhtiöittäminen.
 2. Konserniyhtiöiden kanssa tehdään yhteistyössä taloussuunnitelmakaudelle yhtiökohtainen suunnitelma talouden ja toiminnan kehittämiseksi. Sekä pidemmän ajan suuntaviivat yhtiöiden kehittämiselle ja osingonjaolle.
 3. Tukipalveluratkaisu selvitettävä ja tuotava päätöksentekoon ennen talousarviota. Tarvittaessa tehtävä ratkaisu Etelä-Kymenlaakson osalta.
 4. Käydään muiden Kymenlaakson kuntien kanssa keskustelut ja laaditaan suunnitelma yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena löytää uusia toimintoja, virkoja tai tehtäviä joita voimme hoitaa yhteisesti kustannukset jakaen.
 5. Investointitarpeiden läpikäyminen. Selkeä 5 vuoden suunnitelma tulevista investoinneista ja niiden tasosta. Rahoitusohjelman laatiminen investointisuunnitelmaan perustuen.
 6. Selvitys kaupungin kiinteistömassasta, josta käy ilmi tyhjät rakennukset ja niiden kunto. Arvio myyntimahdollisuuksista ja tasearvot, alaskirjaukset sekä mahdolliset purkukustannukset. Selvitykseen liittyen, myös selvitys kaupungin toimintojen toimimisesta ulkopuolisissa tiloissa. Sopimukset käytävä lävitse ja pyrittävä siirtymään omiin tiloihin.
 7. Tehdään uusi selvitys Kotkan kaupungin lukiokoulutuksesta huomioiden lukiokoulutuksen tulevaisuuden näkymät ja rahoituksen mahdolliset muutokset.
 8. Osana talousohjelmaa käydään lävitse palveluostot. Arvioidaan ostojen määrä ja tarve, sekä laaditaan ohjeet palvelujen ostoille ja tarpeellisin osin kilpailutetaan ne.
 9. Kymi Sinfoniettan toiminnan, talouden ja resurssien tarkastelu, siten että tehdään pitkän aikavälin suunnitelma orkesterin toiminnalle yhteistyössä Kouvolan kanssa. Huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten määrä ja vaikutus toimintaan. Tutkitaan henkilöstön jaksaminen ja resurssit sekä tilatarpeiden soveltuvuus ja kunto.
 10. Aloitetaan toiminta keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävän väestörakenteen saavuttamiseksi Kotkassa lapsiystävällisellä perhepolitiikalla ja kaupungin tulevaisuutta koskevalla akateemisella tutkimuksella ja asiantuntemuksella.
 11. Tulevissa talousarviokäsittelyissä veroprosentista päätettäessä on oltava taloussuunnitelma käytössä.