17.01.2019

Kaupunginjohtajan ehdotus talouden tasapainotusohjelmaksi poliittiseen käsittelyyn

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tehnyt ehdotuksensa toimenpiteiksi kaupungin talouden tasapainottamiseksi.
Lopullinen tasapainotustarve vuoden 2019 talousarvioesitykseen on 6,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja on laatinut ehdotuksensa yhdessä vastuualueiden ja toimintayksikköjen kanssa ja se sisältää huomattavia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä sekä säästöjä jokaisesta vastuualueesta ja yksiköstä.
Osa ehdotuksessa olevista toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2019, mutta ehdotuksilla on pääsääntöisesti haettu rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään tasapainottamaan kaupungin talous pitemmällä aikajanalla.

Säästöehdotuksina mm. henkilöstön lomautus, uimahallin
sulkeminen ja karsintaa varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta

Yksittäinen isoin ehdotettu säästökohde vuodelle 2019 on kaupungin henkilöstöä koskeva viikon lomautus. Lomautus on esitetty toimenpiteenä vain vuodelle 2019 ja muutoin henkilöstön liittyvä säästöpotentiaali kohdistuu määräaikaisten palvelusuhteiden kriittiseen tarkasteluun sekä eläköitymisten hyödyntämiseen koko taloussuunnitelmakaudella.

Muita isoja yksittäisiä säästökohteita on muun muassa Katariinan uimahallin (kuvassa) sulkeminen Kotkansaarella. Uimahallin tekninen kunto on sellaisella tasolla, että sen sulkeminen voi olla edessä joka tapauksessa ilman vaativia korjaus- ja kunnossapitotoimia. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa ulkoallas säilyisi kuitenkin kesäkäytössä.

Opetustoimeen kohdistuu myös ehdotuksessa useita säästökohteita, mm. määräaikaisten opettajien vähentäminen. Varhaiskasvatuksessa ehdotettu säästökohde on myös ryhmäkoon kasvattaminen yli 3-vuotiailla.

Ehdotetut säästötoimet kohdistuvat myös kaupungin päätöksentekoon, sillä elinvoimalautakunta ehdotetaan lakkautettavaksi.

Kulttuurijohtajan viran täyttämättä jättäminen ja Kotkan kaupunginteatterin avustuksen leikkaaminen 150 000 eurolla ovat myös osana ehdotettuja säästötoimenpiteitä.
Säästötoimenpiteet ja mahdolliset tulonlähteet mukaan lukien ehdotuksessa on säästöjä ja tuloja alijäämän kattamiseksi yhteensä noin 7,4 miljoonan euron edestä.

Kymsoten irtaantuessa erilliseksi organisaatioksi, kaupungin säästötoimenpiteet kohdistuvat jäljelle jääneisiin palveluihin. Koska suurimmat vastuualueet kaupungissa ovat nyt opetustoimi ja varhaiskasvatus, kohdistuu valtaosa säästötoimista väistämättä niihin.

”Talouden tasapainotustarve on suuri, joten vastuualueiden johtajat ovat joutuneet ehdottomaan kovia säästökohteita. Ehdotuksemme säästökohteista ovat lainmukaisia, mutta joissain palveluissa joudumme supistamaan nykyisestä tasosta.

Talouden tasapainottamisohjelman ehdotuskokonaisuus sisältää niin isoja kuin pieniä toimenpiteitä, jotka varmasti herättävät keskustelua. Tiedostamme kuitenkin, että ehdotukset ovat hurjia ja valtuutetuilla on rankkoja päätöksiä edessä,” Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kommentoi.

Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa 21.1.2019 ja valtuustossa 28.1.2019.

Koko ehdotus tasapainottamisohjelmaksi on luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalta, osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat