31.01.2017

Kaupungin työilmapiirikysely toi pintaan tärkeitä asioita

Kotkan kaupungin henkilöstölle viime syksynä tehty työilmapiirikysely toi esille monia tärkeitä asioita - sekä kehittämiskohteita että työyksiköiden vahvuuksia. Kyselyyn vastasi noin 1600 henkeä, mikä on hieman yli puolet henkilöstöstä.

Kaupungin esimiehet johtotasolta lähiesimiehiin ovat ottaneet kyselyprosessin tosissaan. Kyselytulosten hyödyntämistä tukeviin koulutuksiin on osallistuttu ahkerasti ja tuloksia on purettu työyksiköissä vuodenvaihteen molemmin puolin.

Kaupungin ylin virkamiesjohto ja vastuualueiden johtajat saivat kyselyn myötä palautetta siitä, että vuorovaikutus työntekijöiden ja työyksiköiden suuntaan voisi olla aktiivisempaa ja huomioivampaa. Tällä kokoonpanolla tullaankin pohtimaan kevään aikana uusia, hyviä toimintatapoja. Myös poliittiset päätöksentekijät koettiin etäisiksi.

Työyksiköissä on käsitelty omia tai oman palvelualueen tuloksia keskustellen. Sekä kehittämiskohteita että vahvuuksia on nostettu esiin.

”On ilahduttavaa, että suuressa osassa työyhteisöitä on kyselyn myötä puhuttu ilmapiiriin ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista yhdessä. Ilmapiirikysely antoi hyvän mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa tilannetta ja mahdollisia vahvistamista vaativia asioita”, toteaa henkilöstösuunnittelija Anna Vanhala.

Usein ongelmatilanteet nousevat työpaikoilla pintaan ja esiin, mutta viisas ja mallikelpoinen toiminta jää helposti huomiotta. Ilmapiirikyselyn myötä tarjoutui mahdollisuus löytää toimivia käytäntöjä ja työyhteisöjä.

Yksi tällainen erinomaiset kyselytulokset saanut Kotkan kaupungin työyksikkö oli Karhulassa toimiva Alahovin päiväkoti. Päiväkodin johtajan Tiina Paulamäen ja henkilöstön mukaan hyvään ilmapiiriin vaikuttavia asioita ovat:

 • Hyvä perehdytys ja uusillakin työntekijöillä aina tervetullut olo
 • Suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan
 • Avoimuus - säännölliset tiimipalaverit ja viestivihko
 • ”Puhuminen, puhuminen ja puhuminen”
 • Uudet ideat otetaan kokeiluun, antoipa ne kuka tahansa
 • Jokainen tietää tehtävänsä ja yhteiset tavoitteet
 • Vastuullisuus ja keskinäinen luottamus
 • Joustavuus, lojaalisuus, toisten auttaminen, saumaton yhteistyö (esimerkiksi lasten ulkoilujen suhteen)
 • Hyvä yhteistyö asiakkaiden suuntaan
 • Myönteisyys, innostus ja motivaatio - ”asenne ratkaisee aina”
 • Huumori
 • Nopea tarttuminen mahdollisiin hiertäviin asioihin
 • Nopea tarttuminen myös kehittämisideoihin
 • Esimiestä helppo lähestyä vaikkei ole aina fyysisesti paikalle - hyvä esimiestyö
 • Toimivat työvuorot