14.01.2019

Karhuvuoren urheilutalossa alkaa sisäilmaremontti

Karhuvuoren urheilutalossa ollaan käynnistämässä sisäilmaongelmiin liittyviä korjaustöitä.
Urheilutalossa tehdyssä sisäilma- ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa on todettu keskeisimpinä ongelmina rakennuksen alapohjien ja ulkoseinien rakenteissa sekä maanvastaisissa seinissä ja sokkelihalkaisuissa vaihtelevan runsasta kosteusrasitetta ja mikrobikasvua.

Sisäilmaan kohdistuvien riskien vähentämiseksi ja tilojen turvallisen käytön varmistamiseksi peruskorjaukseen asti, on nyt aloitettu nopeasti toteutettavien korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.
Korjaustoimenpiteet tullaan tekemään mahdollisimman nopeasti eli helmikuun loppuun mennessä.
Varsinainen peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistetään kevään aikana.

Urheilutalon alapohjat ovat pääosin maanvaraisia. Osassa taloa on maapohjainen ryömintätila. Ulkoseinärakenteet ovat pääasiallisesti tiili-villa-tiili-rakenteita. Nykyisillä painesuhteilla rakenteista todettiin tapahtuvan vaihtelevasti ja ajoittain ilmavuotoja sisäilmaan.

Ensimmäisessä vaiheessa sisäilman painesuhteet tullaan säätämään ilmanvaihdon avulla sellaiselle tasolle, ettei rakenneilmavuotoja sisäilmaan enää tapahtuisi. Tutkimustulosten valmistumisen jälkeen on salin osalta ilmanvaihto jo säädetty lähelle tasapainotasoa.
Alapohjan ryömintätilaan ja putkikanaaliin toteutetaan alipaineistus. Painesuhteiden pysyvyyttä seurataan jatkuvatoimisten paine-erologgerien avulla. Ryömintätilasta poistetaan vanha rakennusjäteaines.

Tutkimuksessa havaittiin myös liikuntahallin katonrajan harvoin puhdistettavilla yläpinnoilla ja IV-järjestelmässä mineraalikuituja. Kuitulähdettä on jo selvitetty ja ilmanvaihtojärjestelmissä ei kuitulähteitä todettu. Mahdollinen kuitulähde voi olla rakenteissa käytetyt mineraalivillaeristeet. Kuitulähteen selvittämistä jatketaan.

Käyttäjillä oireita

Osalla urheilutaloa käyttävistä Karhuvuoren koulun oppilaista ja opettajista on esiintynyt urheilutaloon liitettyä oireilua. Muita oireiluyhteydenottoja ei ole tiedossa.
Mikäli käyttäjillä esiintyy urheilutaloon liitettyä oireilua, neuvotaan käyttäjiä ilmoittamaan oireilusta liikunnan järjestäneelle taholle (koulu, päiväkoti, liikuntatoimi) ja olemaan tarvittaessa yhteydessä terveydenhoitoon. Tällä hetkellä tilojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa.

Tutkimus tehtiin ennakoivana selvityksenä tulevien korjaustarpeiden selvittämiseksi. Urheilutalon sisäilmatilannetta seuraamaan on perustettu sisäilmaryhmä, joka seuraa ja koordinoi urheilutalon sisäilmaolosuhteita ja sisäilmaselvitysten ja -korjausten etenemistä. Seuraava sisäilmaryhmän kokous on 12.2.