02.05.2019

Karhuvuoren urheilutalon korjaustoimenpiteillä on parannettu sisäilmaa

Asiantuntijaryhmän tekemän selvityksen mukaan Karhuvuoren urheilutalon korjaustoimenpiteillä on parannettu sisäilmaa. Onnistuneiden korjausten ansiosta tilojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa.

Karhuvuoren urheilutalon sisäilmaryhmä tilasi arvioinnin toimenpiteiden onnistumisesta ulkopuoliselta asian-tuntijalta (Sirate Group Oy). Arvion mukaan korjaustoimilla on ollut myönteistä vaikutusta sisäilmatilanteeseen. Myös aistivaraisesti arvioiden sisäilmaolosuhteita on saatu parannettua.

Sisäilma-olosuhteita parantavina toimenpiteinä on puhdistettu alapohjan ryömintätilat. Kaikki alapohjatiloista nousevat läpiviennit, luukut ja raot on tiivistetty. Yksi alapohjassa havaittu virheellinen viemäriputken liitäntä on kunnostettu. Alapohjan ryömintätilat ja putkikanaali on alipaineistettu. Urheilutalon sisätilojen painesuhteet on säädetty hiukan ylipaineisiksi.

Tulevana kesänä pinnoitetaan urheilutalon salin katon eteläpäädyssä havaittu pienialainen vapaa eristevillakohta. Urheilutalosta käynnistetään tarveselvitys koskien mm. salin katossa olevien ilmanvaihtoputkien kiinnikkeiden ja puutolppien eristevillakerroksen pinnoitustarvetta.

Oireilua on esiintynyt Karhuvuoren koulun oppilailla ja henkilöstöllä. Urheilutalon henkilökunnalla ei ole esiintynyt oireilua. Urheilutaloon liittyvästä oireilusta neuvotaan ilmoittamaan liikunnan järjestäneelle taholle (koulu, päiväkoti, liikuntatoimi) ja olemaan tarvittaessa yhteydessä terveydenhoitoon.

Sisäilmaryhmä jatkaa urheilutalon sisäilmaolosuhteiden ja -korjauksien seurantaa.