18.02.2019

Karhuvuoren urheilutalon korjaukset paransivat sisäilmaa

Karhuvuoren urheilutalossa tehdyssä ennakoivassa kuntotutkimuksessa on rakennuksessa havaittu korjauksia vaativia epäkohtia. Vuoden 2018 lopulla valmistuneen kuntotutkimuksen jälkeen on urheilutalossa tehty korjaustoimia tammi-helmikuun aikana.

Karhuvuoren urheilutalon sisäilmaryhmä kokoontui 12.2. käsittelemään urheilutalon sisäilmatilannetta ja talossa tehtyjä korjauksia. Aistivaraisesti arvioiden on sisäilmaolosuhteita saatu parannettua. Tällä hetkellä tilojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa.

Sisäilmaolosuhteita parantavina toimenpiteinä on alapohjan ryömintätilat puhdistettu. Alapohjatiloista nousevat läpiviennit, luukut ja raot on tiivistetty. Yksi alapohjassa havaittu virheellinen viemäriputken liitäntä on kunnostettu. Alapohjan ryömintätilat ja putkikanaali tullaan alipaineistamaan helmikuun kuluessa. Toimen-piteillä halutaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen alapohjasta sisätiloihin.

Urheilutalon sisätilojen painesuhteet on säädetty hiukan ylipaineisiksi. Tilojen paineistuksella halutaan varmistaa, ettei rakenteiden vuotoilmavirtauksien kautta kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Sisätiloissa painesuhteiden pysyvyyttä seurataan tallentavien paine-eromittareiden avulla. Ilmanvaihtokoneet on huol-lettu ja ilmansuodattimet on vaihdettu.

Sisäilmaolosuhteista
vielä jatkoselvitys

Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten ja onnistumisen arvioimiseksi teetetään kuntotutkimuksen tekijällä sisäilmaolosuhteista jatkoselvitys. Samalla selvitetään liikuntahallin katonrajan harvoin puhdistettavilla yläpinnoilla havaittujen mineraalikuitujen alkuperää. Ilmanvaihtojärjestelmissä ei kuitulähteitä ole todettu. Kuitulähteiden ja kuitupitoisen pölyn poistamiseen varaudutaan tulevana kesänä. Karhuvuoren urheilutalon osalta tullaan käynnistämään tarveselvityksen laatiminen kevään aikana.

Joillakin urheilutalossa oleskelleilla on esiintynyt urheilutaloon liitettyä oireilua. Urheilutaloon liitetystä oireilusta neuvotaan ilmoittamaan liikunnan järjestäneelle taholle (koulu, päiväkoti, liikuntatoimi) ja olemaan tarvittaessa yhteydessä terveydenhoitoon.

Sisäilmaryhmä seuraa edelleen urheilutalon sisäilmaolosuhteita ja sisäilmaselvitysten ja -korjausten etenemistä.
Yhdyshenkilöinä asiassa toimivat isännöitsijä Jori Sivula, liikuntasuunnittelija Tapani Laakso ja sisäilma-asiantuntija Risto Karnaattu (etunimi.sukunimi@kotka.fi). Seuraava sisäilmaryhmän kokous on 23.4.