18.01.2017

Kantasataman tapahtumaympäristöjen kehittäminen käynnistyy

Kehitysyhtiö Cursorin ja Kotkan kaupungin tilaama asiantuntijatyö Kantasataman alueen tapahtumallisuuden ja tapahtumaympäristöjen kehittämiseksi käynnistyy.

Cursorin ja kaupungin kilpailuttaman asiantuntijatyön tavoitteena on kevään 2017 aikana tutkia tapahtumaympäristöjen tarpeen ja tapahtumayhteistyön elinkelpoisia toimintamalleja Kantasataman alueella Kotkan seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisen tueksi erityisesti matkailun näkökulmasta.

Työssä halutaan selvittää minkälaisilla toimintamalli- ja toimintaympäristöratkaisuilla voidaan vaikuttaa yritys- ja yleisötapahtumien sekä kokous- ja kongressiasiakkaiden lisääntymiseen Kotkassa.
Alueen tapahtumien kehittämisen kannalta olennaista on tulevaisuuteen suuntautuva palvelukehitys ja synergiaetuja synnyttävä yhteistoiminta esimerkiksi alueen yritysten, XAMKin, alueen kulttuurilaitosten, urheilutoimijoiden sekä säännöllisten yleisötapahtumien järjestäjien kesken.
Työ pyrkii hahmottamaan tapahtumallisuuden ja sen vaatimien olosuhteiden suhteen ympärivuotisuuden mahdollisuuksia ja monipuolista kumppanuus- ja rahoitusajattelua.

Tarjouskilpailun vertailussa työn toteuttajaksi valikoitui Pink Eminence Oy yhdessä alueiden palveluarkkitehtuuriin erikoistuneen Arkkitehtitoimisto Suominen Oy:n/Suominen Consultingin, tapahtumatuotantoyhtiö No Fear Agency & Promotion Oy:n ja palvelumuotoiluyritys Ananas, Bananas, Cucumber Creative Oy:n kanssa.
Selvitys on osa Cursor Oy:n toteuttamia Relax-Kaakko 135°- ja Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla –hankkeita.

”Kotkan Kantasatamaan suunniteltavien tapahtumaolosuhteiden ja tapahtumayhteistyön kannalta on tärkeää hahmottaa sellainen elämys- ja palvelukehitys ja toimintakonsepti, joka perustuu liikunta-, hyvinvointi- ja elämystuottajien yhteistoimintaan ja realistisen tapahtumaliiketoiminnan olemassaolon mahdollisuuksiin”, sanoo Pink Eminence Oy:n toimitusjohtaja Outi Raatikainen.

Suominen Consultingin professori Jarmo Suominen kuvaa haastetta näin:
”Palvelukeskeiset ratkaisut voidaan toteuttaa resurssien verkostona. Ratkaisut perustuvat sekä operoivien resurssien tunnistamiseen ja toiminnan integrointiin että operoitavien resurssien kehittämiseen (rakennettu ympäristö ja palvelualustat).”