24.08.2017

Kantasataman tapahtumakeskushanke nähdään kannattavana

Kotkan Kantasatamaan kaavailtu tapahtumakeskus nähdään kannattavana hankkeena.

Tapahtumakeskushankkeesta valmistuneen konsulttiselvityksen mukaan tapahtumakeskuksen eli ns. Areenan liiketoimintapotentiaali perustuu sen yhteyteen suunniteltujen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen ja hotellin tuomaan synergiaan.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee tapahtumakeskusraporttia ja siihen liittyvää tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa ensi maanantain (28.8.) kokouksessaan.

Nyt valmistunut selvitys suosittaa, että Kantasatamaan rakennetaan riittävän suuri, laajuudeltaan noin 8000 m²:n kokoinen, erikokoisiin tapahtumiin muunneltava monitoimikeskus, jossa on tiloja pitkäaikaisille vuokralaisille ja lyhytaikaisille tapahtumille.

Tilan toiminta ja päivittäiset asiakasvirrat varmistuvat pitkäaikaisten vuokralaisten toiminnoista ja mahdollistavat jatkuvien ja pysyvien palveluiden tuottamisen. Tilan liikkuva seinärakenne mahdollistaa sekä pienten että isojen tapahtumien toteuttamisen. Tämä takaa korkean käyttöasteen ja mahdollistaa monen tapahtuman toteuttamisen yhtä aikaa.

Tilan täytyy mahdollistaa esimerkiksi 1500 hengen kokoukset ja yritystapahtumat sekä 2500-3000 yleisön konserttikiertueet, jotta se on kansallisesti kilpailukykyinen. Liiketoiminnan tärkeimmät tapahtuma-asiakkuudet ovat kokoukset, konferenssit, näyttelyt, messut ja konsertit.

Tapahtumakeskuksen investoinnin suuruus on arvioitu 20 miljoonaksi euroksi. Raportissa ehdotetaan, että kaupunki selvittää ulkopuolisen rahoituksen saamisen mahdollisuudet tapahtumakeskukseen, esimerkiksi yksityisen tahon saamisen vähemmistöosakkaaksi hankkeeseen määräajaksi. Kantasataman asemakaavan muutos valmistellaan tarvittavilta osin ja tuodaan päätöksentekoon.

Selvityksen mukaan tarkoituksena olisi, että tapahtumakeskuskiinteistön omistaja eli kaupunki ei itse toimisi operaattorina, vaan sitä varten luodaan tulosvastuullinen osakeyhtiö, jossa voi olla myös yksityisiä omistajia mukana. Tapahtumaliiketoiminta edellyttää ammattimaista palveluoperointia eri tarkoituksiin.

”Operaattori Oy” vuokraa lyhytaikaisesti tilaa tapahtumanjärjestäjille ja myy tapahtumapalveluita kumppaniverkoston toteuttamana ja sen kanssa paketoituna.
Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluu tilojen pitkäaikainen vuokraus lähikumppaneille, kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKille, Cursorille ja muille kokonaisuudesta hyötyjä saaville toimijoille kuten liikuntasaliyrittäjälle ja ravintoloitsijoille.

Kiinteistön omistajayhtiö tai tiloja operoiva myyntiyhtiö eivät itse ota riskiä tapahtumien järjestämisestä, jolloin kaupunki ei kantaisi riskiä tapahtumiin liittyvästä liiketoiminnasta edes epäsuorasti.

Hotellin saaminen kokonaisuuden XAMKin kampuksen ja tapahtumakeskuksen yhteyteen täydentää palvelu- ja synergiakokonaisuuden. Hotellitoimija saa kilpailuetua tapahtuma- ja liikuntatiloista sekä myyntiyhteistyöstä. Suunnitelman mukaan XAMK:n kampus ja tapahtumakeskus rakennetaan ja otetaan käyttöön samanaikaisesti.

Tarkoituksena on, että tapahtumakeskuksen rahoitukseen selvitetään vaihtoehtoisia malleja - Euroopan investointipankin strategisten investointien rahastoa sekä yksityisten sijoittajien osallistumista. Vaihtoehtojen tarkentuessa voidaan vaikutuksia kaupungin taseeseen, operaattorin liiketoiminnan edellytyksiin ja Kantasataman kehittämiseen vertailla.

Neljässä vuodessa
440 uutta työpaikkaa

Selvityksessä käytetty asiantuntija Oxford Research Oy arvioi, että neljänteen toimintavuoteensa mennessä tapahtumakeskus on välillisesti synnyttänyt Kotkan palvelualoille 440 uutta henkilötyövuotta ja jättää seudulle 25 miljoonaa euroa aluetalousvaikutuksena vuodessa.

Suorina työpaikkoina kevyellä organisaatiolla (malli Turun Logomo) tapahtumakeskus ja alihankintaverkosto työllistävät arviolta noin 80 henkilöä vuodessa.
Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan, että ensimmäisen vuoden tuotot asettuvat 1,64 miljoonan euron tasolle 80 000 kävijällä. Toiminnan operatiiviset kulut jäävät noin 0,475 miljoonaan euroon.
Tuotoillaan tapahtumakeskus pystyy jo alkuvaiheen aikana peittämään kiinteistökulut, joiden tarkka määrä riippuu muun muassa valitusta poistoajasta.

Kotkan matkailun
potentiaali uudelle tasolle

Selvityksen mukaan nyt suunniteltu 8000 m2:n laajuinen tapahtumakeskus osiin jaettavine saleineen mahdollistaa kilpailemisen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumaliiketoiminnasta ja -matkailusta.

Kotkan tapahtumakeskus ja siihen kiinteästi liittyvä hotelli luovat Helsingistä itään uuden kokoluokan kongressikokonaisuuden ja valtakunnallisesti kiinnostavan kokoisen tapahtumatilan. Tämä nostaa Kotkan kulttuuri-, kokous -, näyttely - ja kongressimatkailupotentiaalin täysin uudelle tasolle.

Tapahtumakeskus tuo kaupunkiin tapahtumia, jotka nykyisellään kiertävät Kotkan sopivien tilojen puuttuessa. Helsingin itäpuolelta vastaavat kohteet puuttuvat, ja Helsingissäkin on pula noin 3000 hengen konserttikiertuetiloista. Pietarin tapahtumamarkkinat ja -matkailijat ovat lisämahdollisuus, jonka volyymistä pienikin osa on merkittävä, ja jonka tavoittamisen toimenpiteitä jo valmistellaan.

Tapahtumakeskuksen vetovoimalle tärkeää on sen keskittyminen ammattimaisesti kulttuuri-, yritys- ja messutapahtumiin. Vaikka tapahtumakeskuksia suunnitellaan eri puolille, ne erikoistuvat ja saavat erikoispiirteensä omalta alueeltaan.

Tapahtumakeskuksiin ja tapahtumamatkailukohteisiin investoineet kaupungit, esimerkiksi Turku, Hämeenlinna ja Seinäjoki, ovat kyenneet lisäämään alan työpaikkoja, hyödyntäneet tapahtumien talousvaikutuksia ja saaneet merkittäviä imagohyötyjä.