19.08.2019

Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittäminen alkaa

Kotka PAX -projekti kehittää HaminaKotkan sataman liikenneinfrastruktuuria Kotkan Kantasatamassa tavoitteenaan valmius operoida säännöllistä, ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä Kotkan ja Pietarin välillä.
Kotkan Kantasataman tiloja rakennetaan ja muokataan matkustajaliikenteelle sekä tulli- ja rajatarkastuksille soveltuviksi. Projektia rahoittaa 2 miljoonalla eurolla Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma.

HaminaKotka Satama toimii projektin päätoteuttajana ja rakentaa matkustaja- ja rahtiterminaalin vaatiman satamainfrastruktuurin, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan lähtöselvityksen sekä tarjoaa puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille.

Pietarin matkustajasatama "Marine Façade" avustaa HaminaKotkan satamaa kehittämään matkustajaliikennettä oman vankan kokemuksensa pohjalta, ja vastaavasti hyödyntää HaminaKotkan kokemusta matkustajalauttaliikenteen mukana kulkevan rahtiliikenteen käsittelystä.
Tulli tarjoaa vaadittavat tullipalvelut ja Rajavartiolaitos puolestaan rajavalvontapalvelut Suomen ja Venäjän rajan ylittävälle liikenteelle Kantasataman uudessa matkustajaterminaalissa.

Projekti kehittää ympärivuotista lauttaliikennettä ja palvelujen laatutasoa rajanylityspaikoilla, varmistaen matkustajien ja ajoneuvojen luotettavan ja aikaa säästävän valvonnan ja turvallisuuden.
Yhteistyön lisääminen ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen hankekumppaneiden välillä kehittävät kestäviä liikennepalveluja ja lisäävät alueen talouskasvua. Ammatillisen osaamisen vaihto auttaa myös yhdenmukaistamaan venäläisten ja suomalaisten kumppanisatamien toimintatapoja, mikä edesauttaa niiden sujuvaa ja avointa yhteistyötä.

Projekti käynnistyi 1.6.2019 ja jatkuu 30.11.2021 saakka.