22.05.2017

Kansalliset kaupunkipuistot esittäytyvät uudessa yhteisjulkaisussa

Kahdeksan kauniin kaupungin odotettu, kaupunkipuistoja esittelevä yhteismarkkinointiesite on valmistunut.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut.
Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Hakemuksen puiston perustamiseksi tekee kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

Kansallisten kaupunkipuistojen tunnistamisessa ja arvioinnissa ympäristöministeriössä käytetään yhtenäisiä kriteereitä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen. Kriteerit koskevat puistoksi esitettävän alueen sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.

Kokonaisuutta hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja vaalien ja vahvistaen. Kansallinen kaupunkipuisto-verkosto on palkittu Euroopan puutarhaperinneverkoston European Garden Award -tunnustuksella. Verkostoa on esitelty useilla kaupunkisuunnittelun foorumeilla eri puolilla maailmaa.

Vuoteen 2017 mennessä kahdeksaan kaupunkiin on perustettu kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisia kaupunkipuistoja on Forssassa, Hangossa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Porissa, Porvoossa ja Turussa. Ympäristöministeriön arvion mukaan Suomessa tulee olemaan yhteensä noin kymmenen kansallista kaupunkipuistoa.

Ensimmäiset paperiversiot esitteestä olivat tarjolla European Heritage Congress 2017 -seminaarissa Turussa. Esitteitä löytyy jatkossa kustakin kaupungista sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.