17.01.2018

Kaksikielinen esiopetus alkaa elokuussa Kotkassa

Kotkan kaupungin kaksikielinen perusopetus alkoi elokuussa 2017. Jotta oppimispolku saadaan jatkumaan katkeamattomana varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, alkaa Kotkan kaupungin järjestämä kaksikielinen esiopetus elokuussa 2018. Opetuskielet esiopetusryhmässä ovat suomi ja englanti.

Tiedotustilaisuus kaksikielisestä esiopetuksesta ja perusopetuksesta Kotkassa järjestetään Haukkavuoren koulun ruokasalissa keskiviikkona 31.1. klo 18.

Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla tavanomaista esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta. Opetuksessa luodaan motivoivia kieltenoppimistilanteita, joilla rakennetaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle.

Kaksikielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Opetus toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti laajamittaisena kaksikielisenä esiopetuksena, jossa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan englannin kielellä.

Kaksikielinen esiopetus käynnistetään Haukkavuoren koululla, jos kaksikieliseen esiopetukseen on riittävästi hakijoita. Minimiryhmäkoko on 13 esioppilasta. Ryhmään voi hakea esioppilaita koko Kotkan kaupungin alueelta. Huoltaja vastaa esioppilaan kuljetuksesta.

Ryhmään otetaan lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Kaksikieliseen esiopetukseen haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Osallistuminen kaksikieliseen esiopetukseen ei takaa automaattisesti paikkaa kaksikieliseen perusopetukseen samoin kaksikielisen esiopetuksen käyminen ei ole edellytys kaksikieliseen perusopetukseen pääsylle. Jos esioppilailla on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, toteutetaan myös varhaiskasvatus Haukkavuoren koululla esiopetuksen tiloissa.
Kaksikieliseen esiopetukseen haetaan samanaikaisesti ja samalla hakulomakkeella muun esiopetuksen kanssa.

Lisätietoja kaksikielisestä esiopetuksesta

Bilingual pre-school education in Kotka will begin on 13 August 2018

Bilingual basic education in the City of Kotka began in August 2017. So that the learning path could continue in an uninterrupted manner from early childhood education to basic education, bilingual pre-school education arranged by the City of Kotka will begin in August 2018. The teaching languages in the pre-school group will be Finnish and English.

An information session on bilingual pre-school and basic education in Kotka will be arranged in the canteen of the Haukkavuori school on 31 January at 18.

The goal of bilingual pre-school education is to take advantage of the period in a child’s life when the child is sensitive to learn a language. This is done by providing language education that is more versatile than in conventional pre-school education. The teaching uses motivating language learning situations that build a foundation for lifelong language learning.

In bilingual pre-school education, the activities are designed so that pre-school education in two languages becomes a whole where both languages are present and gradually evolve through the teacher’s model and the children’s active efforts. The teaching is conducted in accordance with the pre-school education curriculum as comprehensive bilingual pre-school education where some of the activity (at least 25%) is implemented in English.

Bilingual pre-school education will begin at the Haukkavuori school if there are enough applicants for bilingual pre-school education. The minimum group size is 13 pre-school pupils. Pre-school pupils from all parts of the City of Kotka can make an application for the group. The custodian is responsible for the school transport of the child.
Children who wish to study in English and Finnish can be admitted to the group. Those wishing to attend bilingual pre-school education are not required English language skills.

Participation in bilingual pre-school education does not automatically guarantee a place in bilingual basic education. Correspondingly, bilingual basic education does not require that the child has been in bilingual pre-school education.

If, in addition to pre-school education, the pre-school pupil needs early childhood education, early childhood education is also carried out at the pre-school education facilities of the Haukkavuori school.
An application for bilingual pre-school education is made at the same time and using the same application form as for other pre-school education.

Further information about bilingual pre-school education:

  • Leena Majuri, Head of the Early Childhood Education Area of Kotkansaari (leena.majuri@kotka.fi) tel. 040 764 2658
  • Suvi Piiroinen, Service Supervisor in Early Childhood Education (suvi.piiroinen@kotka.fi) tel. 040 682 3334