06.10.2019

Kääntyminen Paimenportin liittymässä Hovinsaaren suuntaan katkeaa

Ajoneuvoliikenne Paimenportin liittymässä Hyväntuulentieltä Hovinsaarelle käännyttäessä katkeaa ensi viikosta alkaen toistaiseksi, kun Hovinsaarelle johtava kaista suljetaan.

Väylävirasto on katsonut tarpeelliseksi rajoittaa Paimenportin ylikulkusillan ylittävää liikennemäärää sillan huonon kunnon vuoksi ja päättänyt siksi muuttaa Hyväntuulentien liikennejärjestelyjä Paimenportin kohdalla.

Tästä aiheutuu muutoksia Kotkan katuverkon liikenteenohjaukseen ja Hovinsaarelle suuntautuvaa liikennettä ohjataan mm. Hyväntuulentieltä vaihtoehtoisia reittejä pitkin.

Paimenportin risteys