29.04.2019

Jari Elomaa Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi

Kotkan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 29.4.2019 kokoomuksen Jari Elomaan uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi.

Marika Kirjavainen pyysi eroa valtuuston puheenjohtajan tehtävästä ja valtuutetun toimesta henkilökohtaisista syistä. Valtuusto päätti kokouksessaan myöntää Kirjavaiselle eron.

Tapahtumakeskukselle laina kaupunginhallituksen tarkastuksen jälkeen

Valtuusto käsitteli Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle pääomaltaan 24,2 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan myöntämistä tapahtumakeskukselle. Valtuusto päätti myöntää lainan kaupunginhallituksen tarkastuksen jälkeen. Valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen tarkistamaan velkakirjan laina-ajan täsmällisyyden ja koron tarkistuksen määräytymisen kriteerit. Valtuusto valtuutti täten kaupunginhallituksen hyväksymään lopullisen velkakirjan.

Kaupunki teetti BDO Oy:llä selvityksen tapahtumakeskuksen yhtiörakenteesta ja talousvaikutuksista, valtuuston päätöksen 4.3.2019 § 31 mukaisesti. Selvityksen perusteella toiminnan ja talouden näkökulmasta on edullisinta perustaa kiinteistöyhtiö (Tapahtumakeskus Kiinteistö Oy) Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöksi, joka toteuttaa tapahtumakeskuksen.

Kotkan kaupunki rahoittaa kaupunginhallituksen tarkistuksen jälkeen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:tä 24,2 miljoonan euron lainalla ja tämä edelleen tapahtumakeskuksen toteuttavaa kiinteistöyritystä.

UPM:n Biojalostamo-hanke

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan kaavamuutoksen UPM:n suunnittelemalle Mussalon biojalostamolle.

Kaavan on tarkoitus edesauttaa UPM:n biojalostamon toteutumista Mussalon Jänskän / Palaslahden teollisuusalueelle. Toteutuessaan biojalostamohankkeen on arvioitu työllistävän rakentamisaikana 1 500 henkilöä ja tuotannon aikana 150 henkilöä ja tuovan kaupungille myös merkittävät vuokratulot.

Valtuusto päätti myös myöntää UPM biojalostamon tontin valmistelevalle työlle kahdeksan miljoonan euron lisämäärärahan vuodelle 2019. Palaslahden loppuosan täyttö on tontin vuokraamista koskevan esisopimuksen (v.2018) edellytys.

UPM tekee investointipäätöksen biojalostamosta vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2020.