10.09.2019

Itäisten ratayhteyksien tasapuolista selvittämistä kiitetään Kotkassa

Kotkassa ollaan mielissään talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksestä selvittää tasapuolisesti itäisten ratayhteyksien eri vaihtoehdot.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu. Selvityksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö pitää Itäisten ratayhteyksien tasapuolista selvittämistä valtion toimesta tärkeänä.
”Olemme aktiivisesti vieneet viestiä eteenpäin, että itäinen rantarata luo täysin uuden työssäkäyntialueen. Itäinen rantarata nivoutuu kansallisen rataverkon kehittämiseen ja jatkaa Turun tunnin junan tapaan saumatonta yhteyttä aina Tukholmasta Pietariin. Uskomme, että vaihtoehtojen kokonaistarkastelussa Itäinen rantarata Kotkan kautta osoittautuu parhaaksi linjaukseksi matkustajamäärien ja elinkeinoelämän vaikutusten kannalta.”

Linkki Liikenneministeriön tiedotteeseen:
https://www.lvm.fi/-/neuvottelut-suurten-raideliikennehankkeiden-edistamiseksi-kayntiin-1019878