08.01.2019

Ilmanlaatu hyvää tai tyydyttävää Kotkan seudulla

Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat joulukuussa Kotkan seudulla matalalla tasolla ja ilmanlaatu luokittuikin hyväksi tai tyydyttäväksi suurimman osan ajasta.
Ilmanlaadun mittaukset Haminassa päättyivät 27.12. Kuluvan vuoden siirrettävä mittausasema mittaa ilman-laatua Mussalon satama-alueella.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet olivat pienempiä kuin marraskuussa. PM10:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalan ja Haminan mittausasemalla 4—24 μg/m3, kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3 ja vuorokausiohjearvo 70 μg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja vuoden 2018 loppuun asti katutasolla Haminassa. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 2—23 μg/m3 kun WHO:n vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3. Korkeimmillaan pienhiukkasten pitoisuudet olivat joulukuun 20. päivänä, sään pakastumisen yhteydessä.

Typpidioksidin (NO2) tunti– ja vuorokausipitoisuudet olivat Haminassa ja Rauhalassa samaa tasoa kuin marraskuussakin, noin kolmanneksen vastaavista ohjearvoista. Myös mittaustuloksista lasketut NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat lähellä marraskuun keskiarvoja. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli joulukuussa molemmilla mittausasemilla 12 μg/m3. NO2:n vuosipitoisuuden vuosiraja-arvoksi on asetettu 40 μg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet olivat pieniä. TRS:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalassa 0-1 μgS/m3 ja Kotkansaarella 0-2 μgS/m3 kun TRS:n vuorokausipitoisuudelle asetettu ohjearvo on 10 μgS/m3. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) ylittyi vain muutaman tunnin ajan.