09.10.2017

Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen tietopankki avattu

Kymenlaaksolaisille ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitetut nettisivut on avattu osoitteessa www.kymenlaaksonopastin.fi

Nettisivut ovat osa IkäOpastin-hankkeen ohjauksen ja neuvonnan kehittämistä. Sivuilta löytyy tietoa oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, erilaisista palveluista sekä etuuksista.
Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä oman hyvinvoinnin ja terveyden arviointiin sekä tarinoita Kymenlaaksolaisten ikäihmisten elämäntilanteista ja palvelukokemuksista. Sivustolta ohjataan kuntakohtaisiin yhteystietoihin.