19.07.2018

Ideakilpailu Katariinan Meripuiston palveluista

katariinanpuistoKotkan kaupunkisuunnittelu järjestää ideakilpailun Katariinan Meripuiston kehittämisestä. Ideakilpailulla haetaan yrittäjiltä ideoita Meripuistoon sijoittuvista uusista palveluita, jotka palvelisivat alueen käyttäjiä.

Ideakilpailuun voi kuka tahansa yrittäjä esittää visionsa kansallisen kaupunkipuiston maisemaan sopivasta palvelusta. Esimerkkinä toimii kahvila, joka palvelisi alueella ympärivuotisesti liikkuvia.

Kilpailulla etsitään tyylikästä ja menestyspotentiaalia omaavaa ehdotusta, joka toteutetaan Meripuiston ulkoilijoita palvelemaan. Kilpailuehdotuksen sisältö ja toteutus voidaan huomioida meneillään olevan asemakaavan muutoksessa.

”Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat nyt rohkeasti esittää ideoitaan. Alue on osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa, jossa on vanhoja linnoitusrakennelmia sekä maisemallisesti hienoja avoimia kallioita ja nurmialueita. Katariinan Meripuisto on löytänyt tiensä meidän kotkalaisten sydämiin, joten toivomme ideakilpailulla löytävän sinne palveluntuottajan, joka tuo lisäarvoa tähän kauniiseen miljööseen,” Kotkan kaavoitusarkkitehti Patricia Broas kertoo.

Ehdotuksessa tulee käydä ilmi palvelun toimintakonsepti ja laajuus, minkälaiseen rakennukseen palvelut sijoitetaan ja mitä mahdollisia rakenteita siihen liittyy. Rakennuksen tulee olla korkeatasoinen ja se sovitetaan alueen historia-, luonto- ja maisemallisiin arvoihin.

Voittaneen ehdotuksen tekijälle vuokrataan alue kilpailuehdotuksen toteuttamiseksi. Kaavamuutosprosessin jälkeen on tavoitteena, että ehdotuksen mukainen projekti toteutetaan mahdollisimman pian.

Katariinan Meripuiston palveluiden parantaminen liittyy Meripuiston uuteen asemakaavaan. Entinen, vuodelta 1975 oleva asemakaava, määrittää sen öljysatamaksi. Tänään julkistetussa asemakaavaluonnoksessa alue on kaavoitettu pääosin puistoalueeksi. Ideakilpailun hengessä pienimuotoinen rakentaminen sallitaan siten, että se palvelee virkistystä ja ulkoilua. Uuden asemakaavan tavoitteena on alueella olevien muinaismuistojen ja luontoarvojen suojelu sekä virkistyskäytön ja palveluiden sovittaminen kokonaisuuteen.

Kilpailu on avoinna 19.7. - 28.9. ja voittaja julkaistaan 19.10. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kotka.fi/kaavoitus.