31.10.2018

Hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten määrässä

Kotkan-Haminan seudun hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten perustamisluvuissa. Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-syyskuussa 255 uutta yritystä.
Perustamistahti on hidastunut - yrityksiä syntyi 4 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta väheni 28 %.

Perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä muita henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Samoin on perustettu lukuisia ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä liike-elämän asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä.

Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 64 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 51. Myös Miehikkälässä ja Virolahdella kasvoi perustanta edellisvuodesta.

Kun yritystoimintansa lopettaneita oli 31 % edellisvuotta enemmän, laski nettoperustanta 57 % vuoden takaisesta.

Konkurssien määrä (elokuu 2018) Kotkan-Haminan seudulla on pysynyt ennallaan, mutta konkurssien henkilöstövaikutukset ovat pienentyneet. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on samalla tasolla vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) lähinnä Salon seutukunnan kanssa.
Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 255. Toimintansa lopettaneita oli 210, jolloin nettolisäys oli 45.

Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (51), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (42), terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (34) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (34).

Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet informaatio ja viestinä (ITC) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta.

Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Hamina 64 (25 %), Kotka 158 (62 %), Miehikkälä 6 (2 %), Pyhtää 17 (7 %) ja Virolahti 10 (4 %).

Uusien yritysten vertailut graafisesti Kotkan-Haminan seudulla.