13.04.2018

Huoltajilta kysytään kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta

Kotkan varhaiskasvatuksen asiakasperheillä on mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vastaamalla parhaillaan auki olevaan asiakaskyselyyn. Asiakaskysely on avoinna 11.–30.4.

Päiväkodin johtaja lähestyy perheitä sähköpostilla, jossa on tarkemmat ohjeet asiakaskyselyyn vastaamisesta. Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat kertoa ajatuksia sekä kokemuksia lapsen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Kyselyssä on valmiita väittämiä mm. palveluun hakeutumisesta, osallisuudesta ja yhteistyöstä sekä mahdollisuus avoimiin kommentteihin. Kyselyn vastaamiseen menee noin kymmenen minuuttia.
Jos perheessä on useampi lapsi, vastataan kyselyyn jokaisen lapsen kohdalta erikseen. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.
 

http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito