06.04.2018

Hiekoitussepelin poisto alkamassa

Kaupungin puolesta tehtävä hiekoitussepelin koneellinen poisto aloitetaan Kotkassa ensi viikolla säätilan niin salliessa.

Hiekat poistetaan ensin toreilta ja linja-autoasemilta. Työ jatkuu tämän jälkeen vilkkaimmilla risteysalueilla, keskustoissa ja kevyenliikenteen väylillä. Viimeisenä puhdistetaan asuntokadut.

Työ kestää alustavan arvion mukaan 4-6 viikkoa. Hiekoitushiekanpoiston jälkeen suoritetaan pyöräteiden ja siltojen pesut.

Hiekanpoiston yhteydessä kaupunki kastelee puhdistettavat kohteet laimealla suolaliuoksella pölyhaittojen estämiseksi. Laimea suolaliuos vähentää hienojakoisen pölyn irtoamista väylän pinnasta.

Pölyhaittojen vähentämiseksi myös asukkaat voivat poistaa hiekoitushiekan omatoimisesti.