18.04.2017

Harvennushakkuita Lehmäsaaressa

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso harventaa kevään aikana Kotkan kaupungin Lehmäsaaressa omistamia metsiä. Tehtävät toimenpiteet pohjautuvat Metsäkeskuksen vuonna 2010 tekemään metsäsuunnitelmaan.

Harvennusalue sijoittuu kaupunkipuiston ulkopuolelle eli vierasvenelaiturista etelään päin. Harvennettavat metsät ovat pääosin 40-50 -vuotiasta mäntymetsää. Hakkuissa jätetään ranta-alueille suojakaistat joita ei käsitellä. Harvennuksessa poistetaan heikoimpia ja huonokasvuisimpia puita.

Saaren keskiosaan tulee pieni jatkuvan kasvatuksen keinoin uudistettava alue. Koko käsiteltävän alueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria. Vertailun vuoksi Lehmäsaaren koko pinta-ala on noin 125 hehtaaria. Työ pyritään saamaan valmiiksi toukokuun aikana, jotta siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa saaren muun käytön kannalta.