06.04.2017

Hankinta-asiamiespalvelu startannut Kotkan-Haminan seudulla

Kotkan-Haminan seudulla on aloittanut hankinta-asiamies osana kehittämisyhtiö Cursorin toimintaa. Hankinta-asiamies palvelee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

Julkisilla hankinnoilla merkittävät vaikutukset alueen talouteen

Viime syksynä valmistunut Kotkan-Haminan seutukunnan hankintoja koskeva selvitystyö osoittaa, että hankintojen kohdentamisella on suuret aluetaloudelliset vaikutukset. Seutukunnan kuntien tekemät hankinnat – yhteensä noin 322 miljoonaa euroa vuonna 2015 – tuottavat satoja työpaikkoja seutukuntaan, maakuntaan ja koko maahan. Selvityksen perusteella alueellisten hankintojen 10 % euromääräisellä lisäyksellä voidaan saavuttaa jopa 85 työpaikan lisäys seudulla. Kotkan kaupungin ja Cursorin tilaamaan selvitykseen voi tutustua täältä:

http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/selvitys_hankinnat_vaikuttavat_alueen_elinvoimaan

Suomen Yrittäjien valtakunnallinen palvelumalli

Suomen Yrittäjien alueellinen hankinta-asiamiesverkosto toimii Kymenlaakso mukaan lukien 12 maakunnassa. Lisäksi hankinta-asiamies.fi -verkkopalvelu kattaa koko maan ja tuhannet yrittäjät tai hankintayksiköt käyttävät sen palveluja päivittäin.

Kotkan-Haminan seudulla hankinta-asiamies neuvoo ja aktivoi paikallisia yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin sekä antaa konkreettista apua yrityksille tarjouksen jättämisessä ja hankintaprosessissa. Hankinta-asiamiehenä toimii Ilmo Larvi.

Palvelun kautta kehitetään myös hankintayksiköiden ja yrityksen hankintaosaamista koulutusten ja tietoiskujen kautta. Seudullinen hankintakalenteri kootaan osaksi hankinta-asiamiespalvelua ja hankinta-asiamies.fi sivustoa lisäämään kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä tukemaan hankintaprosessien ennakointia, suunnitelmallisuutta ja tiedonkulkua.

”Palvelun tavoite on täysin realistinen, mutta sen toteutuminen edellyttää selkeää muutosta toiminta- ja ajattelutavoissa. Tavoitteen toteutumisessa on myös keskeisessä osassa yrittäjien ja julkisista hankinnoista päättävien tahojen toimiva vuoropuhelu”, toteaa Miehikkälän kunnanjohtaja Arto Ylönen.

Hankintaosaamista kehitetään yhteistyössä

Julkisia hankintoja kehittävään työryhmään on koottu paikallisten yrittäjäjärjestöjen edustajat ja kuntien hankintojen kehittämisestä vastaavat luomaan Kotkan-Haminan seudulle uutta yhteistä toimintamallia julkisten hankintojen paikallisuusasteen nostamiseen.

”Työryhmän roolina on tehdä yhteystyötä ja tuoda asiantuntemusta paikallisen hankintayhteistyön sekä toimintamallien ja työvälineiden kehittämiseen. Ja me toki omilla tahoillamme edistämme julkisten hankintojen paikallisuusasteen nostoa omissa viiteryhmissämme”, kertoo Kotkan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sirpa Kantola-Pakkanen.

Haminan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sanna Vapalahti on samoilla linjoilla ”Nimenomaan toimintakulttuurin ja tapojen muuttamisesta omaa paikkakuntaa hyödyttäväksi tässä on kyse”.
”Nyt ei voida odotella muutosta, vaan se tehdään yhdessä. Aktiivisuutta tarvitaan sekä yrittäjiltä että julkisia hankintoja tekeviltä”, kiteyttää Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Kotkan-Haminan seudulla hankinta-asiamiehen palvelut tarjotaan ajalla 1.3.2017-28.2.2019 Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella Fiksut hankinnat -hankkeessa. Palvelu on maksuton. Kouvolan seudulla on samankaltainen rinnakkaishanke. Hankinta-asiamiespalvelu muodostunee tämän jälkeen pysyväksi toiminnaksi.

 

Lisätietoja:
Ilmo Larvi, hankinta-asiamies, Cursor Oy
p. 040 190 2519, ilmo.larvi@cursor.fi

Ilmo Larvi