08.02.2019

HaminaKotkan satamassa erittäin vahva alkuvuosi

Tammikuussa HaminaKotka sataman liikenne lähti reippaasti käyntiin 20,7 prosentin kasvulla edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä sataman läpi kulki 1 575 335 tonnia tavaraa.

Kasvu oli erittäin vahvasti vientivetoista. Vienti lisääntyikin yhteensä 34,2 prosenttia. Merkittävä osuus tästä noususta tuli kaasuputkiliikenteestä, mutta muutkin osa-alueet nestebulkia lukuun ottamatta olivat varsin vahvoja.

Tuonti sen sijaan väheni 8,7 prosenttia. Eniten vähenivät kuivabulk (-47,2 %) ja nestebulk (-23,5 %). Raakapuu sen sijaan jatkoi yhä pitkään jatkunutta voimakasta kasvuaan (+14,9 %).
Niin ikään kauttakulkuliikenne kasvoi edelleen (+4,7 %).

Kotimaanliikenne lisääntyi erittäin reippaasti johtuen kaasuputkilaivauksista (+313,6 %). Konttiliikenne puolestaan laski 8,2 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi tammikuussa 242 eli 4,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
"Tammikuussa satamaliikenteestä ei yleensä voi vetää pitkälle vietyjä johtopäätöksiä johtuen jaksottumisesta joulu- ja tammikuulle, jossa voi olla paljonkin eroja. Kuitenkin sataman pääasiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näkymät kevään ajalle ovat varsin suotuisat", kertoo toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Liitteenä tuore liikennetilasto