05.01.2018

HaminaKotka sataman vuosi päättyi vahvaan kasvuun

HaminaKotkaVuosi 2017 oli voimakkaan liikenteen lisäyksen aikaa HaminaKotka satamalle. Vuosi alkoi 2-3 prosentin
myötäisessä kasvussa, joka nopeutui vuoden lopulle. Tavaraa kulki eri satamanosien läpi
14 664 430 tonnia, joka on 9,5 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vientiliikenne lisääntyi 12,4 %. Suurin nousu (+ 59,1 %) tuli kuivabulkista, joka on pitkälti
lannoitevientiä. Myös sahatavara kasvoi vahvasti (+ 13,2 %). Kaasuputkikuljetusten
käynnistyminen loppusyksystä näkyi kappaletavaran viennin kasvuna (+ 124,4 %). Viennissä laski nestebulk (- 2,9 %).

Tuontia oli 1,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Suurin lisäys tuli kuivabulkista (+ 24,5 %) ja kappaletavarasta (+ 9,6 %). Tuonnissa vähenivät nestebulk (- 14,1 %) ja raakapuu (- 6 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi voimakkaasti (+ 23,5 %). Sekä vienti, että tuonti lisääntyivät.

Kotimaanliikenne pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla (- 1,2 %).

Konttiliikenne oli koko vuoden vahvassa vedossa. Se nousi 9,3 % edellisvuodesta.

Laivoja satamassa kävi suunnilleen saman veran kuin edellisvuonna (+ 0,2 %).

Näkymät vuodelle 2018 ovat sataman pääasiakkaiden mukaan varsin suotuisat. Lisäksi
kaasuputkihankkeen ja Kazakstanin liikenteen käynnistyessä täysimittaiseksi, satama odottaa
kokonaisliikenteen kasvavan vilkkaasti.

Katso koko liikennetilasto
 

Lisätietoa

HaminaKotka Satama Oy
www.haminakotka.com