09.10.2017

HaminaKotka sataman vahva liikenteen kasvu jatkuu

Tammi-syyskuussa HaminaKotka sataman kautta kulki 10 681 983 tonnia tavaraa, joka on 8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua kertyi lähes kaikissa pääliikenteissä.

Viennin kasvu oli 9,7 %. Eniten lisääntyivät kuivabulk (+ 58,8 %), sahatavara (+ 17,1 %) ja kappaletavara (+ 23,9 %). Viennissä laskivat nestebulkin kuljetukset (- 2,7 %).

Tuonti nousi 3,6 %. Eniten lisäystä tuli kuivabulkin (+ 48,8 %) ja kappaletavaran (+ 9,5 %) kuljetuksiin. Tuonnissa vähenivät nestebulk (- 13,1 %) ja raakapuu (- 13,3 %).

Transitoliikenteen kasvu oli 17,4 % lannoitekuljetusten lisääntyessä huomattavasti.

Kotimaan liikenne sen sijaan väheni 23,9 %.

Pitkään jatkunut konttiliikenteen kasvu vahvistui edelleen (+ 10,1 %).

Laivoja satamassa kävi 2,5 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Sataman loppuvuoden liikenteen ennakoidaan jatkuvan vahvana.

 

Liitteenä tuore liikennetilasto