03.02.2017

HaminaKotka sataman liikennevuosi käynnistyi plussalla

HaminaKotka sataman kautta kulki tammikuussa reilut 1,15 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 5,4 % enemmän kuin vuosi sitten.
Vienti alkoi ryhdikkäästi voimakkaassa kasvussa (+ 11,5 %). Viennissä lisääntyivät sahatavara (+ 49,8 %), sellu (+ 30,5 %) ja kappaletavara (+ 89,3 %). Laskussa olivat kuivabulk (- 12,6 %) ja luokka ”muu tavara” (- 24,5 %).

Tuonnin startti uuteen vuoteen oli laimeampi. Tuonnissa liikenne laski 11,2 %. Eniten vähenivät nestebulk (-22,9 %), luokka ”muu tavara” (- 45,8 %) ja raakapuun kuljetukset (-28,1 %). Merkille pantavaa oli pitkään laskussa olleen Venäjän transitoon sidonnaisen kappaletavaratuonnin kääntyminen ainakin väliaikaiseen kasvuun. Lisäksi tuonnissa kasvoivat kuivabulk (+ 23 %) ja kappaletavara (+ 14,0 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi kokonaisuudessaan 5,3 %. Kotimaanliikenne rannikkoliikenne sen sijaan väheni 43,7 %. Koko vuoden vahvassa kasvussa olleet konttikuljetukset lisääntyivät edelleen ( +13,5 %). Laivoja satamassa kävi 201 (+ 2,6 %).

Tammikuun perusteella arvion tekeminen on vaikeaa, mutta yleisesti näkymät lähikuukausille ovat varsin hyvät. Sataman perinteisten liikenteiden hyvän vireen lisäksi alkaa kaasuputkiprojekti vaikuttaa myöhemmin keväällä voimallisesti sataman liikennemääriin.

Liitteenä tuore liikennetilasto.