05.09.2017

HaminaKotka sataman kasvu vahvistuu

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-elokuussa yhteensä 9 534 246 tonnia tavaraa, joka
on 7,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Loppuvuotta kohti kasvuvauhti on selvästi nopeutunut.

Myös odotusarvo loppuvuoteen on hyvin myönteinen. Kaasuputkilaivausten ennakoidaan alkavan syyskuun lopulla ja lisäävän edelleen merkittävästi satamaliikennettä.

Viennin puolella liikenne kasvoi tammi-elokuussa 8,4 %. Suurimmat yksittäiset kasvuryhmät olivat pitkälti lannoitteista muodostuva kuivabulk 43,7 %, sahatavara 19,8 % ja kappaletavara 16,7 %.
Viennissä laskivat nestebulk -3,4 % ja luokka muu tavara -25,3 %.

Tuonti HaminaKotka sataman kautta kasvoi tammi-elokuussa 5,2 %. Kuivabulkin tuonti lisääntyi peräti 54,5 % ja kappaletavaran 10,2 %. Tuonnissa vähenivät nestebulk -11,1 % ja
raakapuu -14%.

Kauttakulkuliikenne, sisältäen sen viennin ja tuonnin, kasvoi 11,2 %. Pitkälti nesteestä koostuva kotimaanliikenne väheni -21,8 %.

Konttiliikenteen kasvu jatkui vahvana (9,1 %). Laivoja satamassa kävi -3,4 % vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Liitteenä satamatilasto tammi-elokuu 2017