09.02.2018

HaminaKotkaHaminaKotka Satama Oy:n vuosi alkoi vauhdikkaasti

HaminaKotka sataman kautta kulki tammikuussa 1 304 138 tonnia tavaraa, joka on 13,1 %
enemmän kuin viime vuonna.

Vuoden ensimmäisenä kuukautena vienti kasvoi 0,7 % lisäyksen tullessa kuivabulkin
(+12,7 %), paperin (+20,2 %), kappaletavaran (+44,0 %) ja luokan ”muu tavara”
(+81,6 %) laivauksista. Miinuspuolella viennissä olivat nestebulk (- 13,4, %), sahatavara
(-18,2 %) ja sellu (-15,5 %).

Tuonti kasvoi kokonaisuutena peräti 54,9 %. Kasvu koostui kuivabulkin (+122,7 %),
raakapuun (+174,3 %), nestebulkin (+26,6 %), kappaletavaran (+7,2 %) ja luokan
”muu tavara” (+15,7 %) laivauksista. Tuonnin pääluokasta ei laskenut yksikään.

Myös kauttakulkuliikenteen vuosi alkoi 9,3 %:n kasvulla.

Kotimaanliikenne sen sijaan laski -60,6 %.

Laivoja tammikuussa kävi 232 kpl eli enemmän kuin vuosi sitten.

Yhden kuukauden sisällä heitot voivat olla hyvin suuria eikä pelkästään tammikuun
liikenteen perusteella voi tehdä koko vuoden osalta pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Näkymät kevätkaudelle ja pidemmällekin ovat kuitenkin varsin suotuisat.

UPM:n päätös selvittää biojalostamon rakentamista HaminaKotka satamaan on jo
sellaisenaan merkittävä tunnustus HaminaKotka sataman kilpailukyvystä. Biojalostamo
toisi toteutuessaan paljon työpaikkoja ja lisäisi myös erittäin merkittävissä määrin
liikennettä HaminaKotka satamassa.

Linkki: Liikennetilasto tammikuu 2018


Lisätietoa

HaminaKotka Satama Oy
www.haminakotka.com