10.03.2017

HaminaKotka-satamassa liikenne kasvussa

HaminaKotka-sataman kautta kulki tammi-helmikuussa 2,26 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 2,5 % enemmän kuin viime vuonna.

Viennissä käsiteltiin 6,9 % enemmän satamaliikennettä kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Metsätalouden tuotteet olivat viennin vetureina, erityisesti sahatavara kasvoi roimasti (+31,5 %). Niin ikään sellun liikenteen kehitys oli alkuvuonna varsin myönteistä (+ 19,1 %). Nestebulkin vienti nousi 13,0 % ja kappaletavaran 12,8 %. Viennissä laskivat kuivabulkin laivaukset (- 31,8 %).

Tuonti on alkuvuodesta kehittynyt huonommin kuin vienti. Kokonaistuonti laski tammi-helmikuussa (- 9,7 %). Nestebulkin (- 18,4 %) ja raakapuun (- 13,8 %) laivaukset eivät yltäneet edellisvuoden tasoon. Myös luokka ”muu tavara” laski (- 41,6 %). Kasvua tuonnin puolella oli kuivabulkin (+ 8,1 %) ja kappaletavaran (+ 7,1 %) liikenteissä.

Kauttakulkuliikenteessä kasvua oli 6,4 %, mikä on myönteistä transiton pitkäaikaisen alamäen jälkeen. Kotimaanliikenne väheni (- 35,0 %).

Konttiliikenteen kehitys jatkui hyvin vahvana kasvuna (+ 13,5 %).

Laivoja satamassa kävi suunnilleen sama määrä kuin viime vuonna (+ 0,2 %).


Liitteenä tuore liikennetilasto.