19.01.2018

Gluteenittomuustutkimuksessa mukana olleet näytteet alittivat raja-arvon

Kotkassa viime syksynä toteutetussa gluteenittomuusprojektissa tutkitut kaikki ruokanäytteet alittivat gluteiinipitoisuudelle määritellyt raja-arvot.

Kotkan Ympäristöpalveluiden toteuttaman gluteenittomuus-näytteenottoprojektin tarkoituksena oli selvittää kotkalaisessa kahvilassa, työpaikkaruokalassa, pikaruokapaikassa ja ravintolassa valmistettujen, gluteenittomaksi ilmoitettujen tuotteiden gluteenipitoisuus.

Tutkittaviksi mukaan otetut yhdeksän näytettä olivat konditoriatuotteita, pizzaa, lounasruokaa, hampurilainen, ranskalaiset perunat ja pihvi.

Tuotteista kaksi oli asiakkaiden otettavissa, kolme henkilökunta antoi asiakkaille ja neljä näytettä valmistettiin asiakastilauksesta.

Valmistus osin eri aikaan, mutta
erillisiä valmistustiloja ei ollut

Näytteenottojen yhteydessä todettiin, että pääsääntöisesti ainoastaan viljaa sisältävät raaka-aineet säilytetään erillään gluteenia sisältävistä raaka-aineista.

Leivonnaiset ja osa ruoista valmistetaan eri aikaan kuin gluteenia sisältävät tuotteet, mutta asiakastilauksesta valmistettavien tuotteiden valmistusajankohtaa ei ole mahdollista eriyttää. Osa valmistuspaikoista käytti erillisiä työvälineitä. Erillistä valmistustilaa ja kypsennyslaitetta ei ollut osoittaa. Osassa kohteista työntekijöiden havaittiin vaihtavan käsineet valmistuksen alussa. Tarjolla olleista näytteistä kolme oli pisarasuojattu.

Kaikissa näytteissä jäätiin
selvästi raja-arvojen alapuolella

Näytteistä määritettiin tuotteiden gluteenipitoisuus (ppm, mg/kg) FINAS-akkreditoidulla (T205) ja Keliakialiiton hyväksymällä gluteenianalyysimenetelmällä.

Kaikki yhdeksän näytettä alittivat gluteenille asetetun rajan 20 mg/kg. Yhden näytteen gluteenipitoisuus oli 6 mg/kg ja kahdeksan näytteen oli vähemmän kuin 5 mg/kg. Laboratorio Net-Food Lab Oy:n käyttämän määrityksen epävarmuus on ± 40 %.

Edellisen kerran, vuonna 2015 toteutetussa samanlaisessa tutkimuksessa eivät näytteiden gluteeniraja-arvot silloinkaan ylittyneet.

Kotkan Ympäristöpalvelut toteaa yhteenvetona tutkimuksesta, että valmistuspaikkojen tulee varmistua siitä, ettei gluteeni pääse kontaminoimaan gluteenittomia tuotteita raaka-aineiden säilytyksen, tuotteiden valmistuksen ja tarjoilun aikana.

Koska huoneistoilla ei ole erillistä valmistustilaa, tulee erityisesti pintojen, tilojen ja laitteiden puhtauteen kiinnittää erityistä huomiota. Elintarvikehuoneistoja ohjeistetaan varmistamaan valmistamiensa tuotteiden gluteenittomuuden elintarvikelain mukaisilla omavalvontanäytteillä.

 

*********

Taustaa ja lainsäädäntöä

Viljojen ohra, ruis ja vehnä on tieteellisesti todettu sisältävän valkuaisaine gluteenia, mikä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia henkilöille ketkä sairastavat keliakiaa.

Gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset elintarvikkeet ovat elintarvikkeita, jotka soveltuvat gluteeni-intolerantille henkilölle eli keliakiaa sairastavalle. Kyseisten elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkinnöistä säädetään Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 828/2014.

Tuote voidaan ilmoittaa ”gluteenittomaksi” vain, jos kuluttajille valmiina myytävän elintarvikkeen gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg ja ”erittäin vähägluteeninen” nimellä myytävän tuotteen gluteenipitoisuus ei saa ylittää 100 mg/kg.