17.10.2018

Finnpulp valitsi HaminaKotkan vientisatamakseen - vuosittainen liikenne 1,2 miljoona tonnia

HaminaKotka Satama Oy on solminut mittavan aiesopimuksen Kuopioon rakenteilla olevan biotuotetehdas Finnpulpin kanssa sen sellutuotteiden reitityksestä.

HaminaKotka Satama Oy varaa ja valmistaa yhteyksineen Finnpulpille maa-alueen suuren selluvaraston rakentamista ja logistisia toimintoja varten. Vastaavasti Finnpulp keskittää pitkäaikaisella sopimuksella massiivisen vuosittaisen 1,2 miljoonan sellutonnin liikenteensä HaminaKotka satamaan. Varastosta tullaan operoimaan kaikki Finnpulpin globaaleille vientimarkkinoille ohjautuvat kuljetukset. Lastinkäsittely tapahtuu sekä konventionaalisin menetelmin että konttikuljetuksin.

Jo kuluvan vuoden maaliskuussa HaminaKotka Satama Oy, Steveco ja UPM sopivat huomattavan sellukeskuksen rakentamisesta samalle Mussalon uudelle D-alueelle, jonne luontevana jatkona Finnpulpin toiminnot tulevat sijoittumaan. HaminaKotka Satama Oy investoi parhaillaan alueelle reilut 30 miljoonaa euroa kentän, laiturin ja aallonmurtajan rakentamiseen.

Aiesopimuksen myötä HaminaKotka satama pääsee omassa logistisessa roolissaan olemaan mukana Suomen mittavimmassa metsäteollisuuden investoinnissa, mikä vahvistaa HaminaKotka sataman asemaa maan suurimpana yleis-, vienti- ja konttisatamana.

”Finnpulpin satamavalinta on HaminaKotkalle valtava mahdollisuus ja nostaa metsäteollisuusvientimme uuteen ulottuvuuteen ja HaminaKotkan Itämeren johtavaksi sellusatamaksi. D-alueen rakentamispäätös on osoittautunut kannattavaksi jo ennen kuin se on valmistunut”, toteaa HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski, joka allekirjoitti aiesopimuksen keskiviikkona Kotkassa Finnpulpin toimitusjohtaja Matti Fredrikssonin kanssa (kuvassa).

1,4 miljardin euron
tehdasinvestointi

Finnpulpin biotuotetehdashanke vie parhaillaan eteenpäin tehtaan perussuunnittelua. Sen arvioidaan valmistuvan ensi vuonna. Perussuunnittelu sisältää rakennusvaiheen valmistelun tehtaan prosessien, teknologioiden ja asemapiirustusten osalta. Vaiheeseen kuuluu myös logististen ratkaisujen kartoitus ja valinta. Perussuunnittelun valmistumisen jälkeen yhtiö tekee lopullisen investointipäätöksensä havusellutehtaan rakentamisesta Kuopion Sorsasaloon.

Finnpulpin biotuotetehdas tulee valmistuessaan olemaan maailman suurin havusellutehdas. Biotuotetehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Lisäksi se tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) biosähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin vaikutus Suomen vientituloon on tuotannon käynnistymisen myötä +1 % ja sen pysyvä työllistämisvaikutus on valtakunnallisesti noin 3 400 henkeä vuodessa.