16.01.2017

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2017–2018 on kaikkien 2011 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 13.2. - 24.2. välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös internetistä http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus/hakeminen

Ilmoittautumiskaavakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa päivähoitoalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka).
Ilmoittautumiskaavake palautetaan päiväkotiin tai päivähoitoalueen esimiehelle http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus/hakeminen