20.03.2017

Ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta

Huhtikuun 9. päivänä pidettävien kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 29.3. – 4.4.

Ennakkoäänestyspaikat Kotkassa ovat:

Kaupunginkirjasto, Kirkkokatu 24, avoinna arkisin klo 10.00 – 19.00 ja la – su klo 10.00 – 16.00.

Karhulan kirjasto, Sammonaukio 6, avoinna arkisin klo 10.00 – 19.00 ja la – su klo 10.00 – 16.00.

Länsi-Kotkan palvelukeskus, Taruraitti 2, avoinna ma ja ti klo 11.00 – 19.00, ke – pe klo 8.00 – 15.00, la klo 10.00 – 16.00 ja su suljettu.

Ennakkoäänestys on mahdollinen kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kotikunnasta riippumatta.

Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, postitetaan viimeistään 16.3. ilmoituskortti, joka pyydetään säilyttämään ja esittämään ennakkoäänestyspaikalla tai äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Vaalilain 57 ja 75 §:n mukaan äänestäjä on äänestämään ilmoittautuessaan velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään.

Liitteenä Kotkan ehdokaslistojen yhdistelmä (pdf), josta näkyvät mm. ehdokkaiden numerot.

Kotonakin voi
äänestää

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia rajoituksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen klo 16.00 tiistaina 28.3.2017 keskusvaalilautakunnalle, osoite Kaupungintalo, PL 205, 48101 KOTKA, puh. 040 526 5188.
Ilmoittautumislomakkeita saa edellä mainitusta osoitteesta sekä kirjaamosta, osoite Kaupungintalo, Kustaankatu 2 ja asiakaspalvelupiste Ruorista, osoite Laivurinkatu 7.

Laitosäänestyksestä
ilmoitetaan paikan päällä

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa
ja muissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilmoitetaan kussakin erikseen.

Vaalipäivänä Kotkassa
25 äänestysaluetta

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00 – 20.00. Äänestyspaikat ovat seuraavat:

1. Kaupungintalon äänestysalue, Kaupungintalo, Kustaankatu 2
2. Toivo Pekkasen koulun äänestysalue, Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13
3. Kirjastotalon äänestysalue, Kirjastotalo, Kirkkokatu 24
4. Keskuskoulun äänestysalue, Keskuskoulu, Keskuskatu 28
5. Katariinan äänestysalue, Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Kotekon toimipiste, Kymenlaaksonkatu 29
6. Tiutisen äänestysalue, Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8
7. Hovinsaaren äänestysalue, Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2
8. Metsolan ja Korelan äänestysalue, Langinkosken koulu, Allintie 20
9. Lankilan äänestysalue, Aittakorven koulu, Vesantie 3
10. Ruonalan äänestysalue, Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1
11. Mussalon äänestysalue, Mussalon koulu, Rajakalliontie 10
12. Karhuvuoren äänestysalue, Kiinteistö Welho, Ututie 2
13. Aittakorven äänestysalue, Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3
14. Karhulan äänestysalue, Karhulan koulu, Vesivallintie 16
15. Helilän äänestysalue, Helilän koulu, Suntionkatu 27
16. Sunilan ja Suulisniemen äänestysalue, Hakalan koulu, Poikkikatu 7
17. Hovilan äänestysalue, Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18
18. Kalliokosken ja Kierikkalan äänestysalue, Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18
19. Koivulan äänestysalue, Koivulan koulu, Koivulantie 5
20. Korkeakosken ja Laajakosken äänestysalue, Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9
21. Ristinkallion äänestysalue, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
22. Otsolan äänestysalue, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
23. Tavastilan äänestysalue, Tavastilan koulu, Tavastilantie 227
24. Länsi-Kymin äänestysalue, Pihkoon koulu, Aartapolku 41
25. Hurukselan äänestysalue, Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953