22.03.2017

Englanninkielinen opetus alkaa Haukkavuoren koulussa kahdessa ryhmässä

Englanninkielinen opetus on Kotkassa ensi syksynä alkamassa Haukkavuoren koulussa kahdella peruskoulun 1. vuosiluokan opetusryhmällä.
Haukkavuoressa on tilaa kahdelle ryhmälle, kun toisena vaihtoehtona olleessa Rauhalan koulussa ovat ensi lukuvuonna käynnissä sisäilmakorjaukset, jotka rajoittavat opetustilojen käyttöä. Englanninkielisen opetuksen järjestäminen yhdellä koululla on myös pedagogisesti perusteltua ryhmien muodostamisen sekä joustavien opetusjärjestelyjen kannalta.
Päätöksen englanninkielisen opetuksen toteuttamispaikasta tekee lasten ja nuorten lautakunta kokouksessaan 28. maaliskuuta.

Kaupunki järjesti alkuvuodesta englanninkieliseen opetukseen haun, johon ilmoittautui yhteen 49 lasta, joista kaksi on jo perusopetuksen oppilaana. Muista kunnista (Hamina) oli yksi hakija.
29 huoltajaa ilmoitti lapsensa englanninkieliseen opetukseen, mikäli opetus järjestetään Haukkavuoren koululla, 11 lasta ilmoitettiin Rauhalan kouluun, viiden lapsen huoltajalle ei järjestämispaikalla ole väliä ja kaksi huoltajaa ei ottanut kantaa asiaan. Hakuajan päätyttyä on yksi huoltaja ilmoittanut peruvansa hakemuksen.

Hakijoitten suuri määrä yllätti edelliseen vuoteen verrattuna ja nyt oppilaita on riittävästi opetuksen käynnistämiseen. Koska ryhmien määrää eikä maksimiryhmäkokoa ole määritetty, on englanninkielinen opetus aloitettava kaikkien sinne ilmoittautuneiden oppilaiden osalta. Tämä tarkoittaa kahden ryhmän perustamista.

Ryhmien perustaminen kahteen eri kouluun on hankalaa, koska Haukkavuorelle ilmoittautui 29 lasta. Tämä on liian suuri opetusryhmä suhteessa muihin 1. luokkiin tai tällaisen vaativan opetuksen järjestämiseen. Rauhalan kouluun tulisi ilmoittautumisen perusteella enintään 17 lasta, mikäli kaikki, joille opetuspaikalla ei ole väliä, lasketaan mukaan. Kriteeriksi asetettiin 20 oppilaan ryhmän minimikoko, joka ei silti täyty Rauhalassa.

Haukkavuorelle on edellä kerrotun ilmoittautumisen perusteella tulossa 34 oppilasta ja Rauhalaan ilmoittautuneet, 12 oppilasta, mahtuvat myös mukaan. Kahteen ryhmään jaettuna jäisi kummankin opetusryhmän kooksi 23 oppilasta.

Englanninkieliseen opetuksen otetaan oppilaiksi ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan tarvittaessa ns. lukitestillä.
Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua.

Englanninkielinen opetus on tarkoitus toteuttaa suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla.

Poikkeuksena suomenkieliseen opetukseen on se, että vuosiluokilla 1.-2. opetetaan lapsia pääsääntöisesti englanniksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain siten, että 1. ja 2. luokalla opetetaan 80 % englannin kielellä ja 20 % suomen kielellä, 3. ja 4. luokalla 60 % ja 40 % ja 5. ja 6. luokalla 50 % ja 50 %. Opetuksen edetessä yläluokille opetettaisiin 7, 8 ja 9. luokilla englanniksi 25 % ja suomeksi 75 % opiskeltavista oppiaineista.