21.05.2019

Cursor aloittaa yt-neuvottelut

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor aloittaa yt-neuvottelut, joiden piirissä on 18 työntekijää. Yt-neuvottelut käynnistyvät 28.5. ja ne pyritään saamaan päätökseen kuudessa viikossa.

Neuvottelujen syynä on vuosien saatossa kehittynyt tilanne, jossa vakituiset työntekijät tekevät määräaikaisia työtehtäviä, eli ovat sidottu erilaisiin hankkeisiin. Siitä huolimatta, että hanketoiminta jatkossakin tulee olemaan keskeinen osa Cursor Oy:n toimintaa, nyt käynnissä olevien hankkeiden päättymisestä johtuen Cursor Oy:ssä tarjolla olevan työn määrän ennakoidaan olemassa olevan tiedon perusteella vähenevän.

”Tilanne on valitettava ja jatkossa meidän pitää työantajana johtaa hankehakuja, niiden toteuttamista ja niihin liittyviä työsuhteita entistä määrätietoisemmin. Näin toimimalla varmistamme sekä seudun, yhtiön että yksilön intressit”, toteaa Cursorin toimitusjohtaja David Lindström.

”Asioiden ja tilanteiden avoin ja suoraselkäinen hoitaminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, ja uskon että pidemmällä tähtäimellä nyt käynnistyvä prosessi palvelee kaikkia osapuolia”, jatkaa Lindström.
Cursor Oy:n palveluksessa on 54 henkilöä.