25.08.2018

Avustuksia jaossa kotoutumista ja monikulttuurisuutta edistämään

Kotkan kaupunginhallitus on myöntänyt vuodelle 2018 rahoitusta kotoutumisen edistämiseen.
Tästä rahasta 30 000 € on tarkoitettu yhdistyksille ja ryhmille kotoutumista edistävän toiminnan ja tekemisen järjestämiseen. Toimintaa tulee suunnata erityisesti kaikille lapsille, nuorille ja perheille pyrkien yhdistämään ns. valtaväestöä ja maahanmuuttajia.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään osoittamaan maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakalle, joka päättää avustuksen saannista. Avustus on määrärahasidonnainen.

Yhteystiedot: Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka, pirjo.puolakka@kotka.fi