01.03.2019

Asukkailta kysellään joukkoliikenteestä

Hamina-Kotka-Pyhtää -alueen asukkailta kysellään jälleen joukkoliikenteestä. Vastaamalla 1.3.–31.3.2019 Hamina-Kotka-Pyhtää -seudun joukkoliikennekyselyyn, kuntalaiset voivat antaa palautetta alueen paikallis- ja seutuliikenteestä sekä alueen joukkoliikenteen jatkokehityksestä.
Tällä kertaa kysytään myös ajankohtaisesta kaukoliikenteestä sekä siihen liittyvästä liityntäpysäköinnistä. Kysely on tarkoitettu kaikille Haminassa, Kotkassa tai Pyhtäällä asuville riippumatta siitä, käyttävätkö he joukkoliikennettä vai eivät.

”Kysely toteutetaan vuosittain samoilla peruskysymyksillä, jotta näemme, missä asioissa olemme onnis-tuneet kehittämään paikallis- ja seutuliikennettä ja missä on vielä parannettavaa”, toteaa liikennepäällik-kö Simo Virtanen Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksiköstä.
Virtanen kertoo myös, että pistearvioinnin lisäksi sanallisen palautteen avulla saadaan hyviä kehitysideoita sekä yksityiskohtaisempaa tietoa, miksi jonkin kysymyksen pisteet ovat nousussa tai laskussa.

Tänä vuonna on lisätty myös kaukoliikenteeseen ja liityntäpysäköintiin liittyviä kysymyksiä, koska varsinkin Hamina-Kotka-Helsinki -liikenteessä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen useita muutoksia.
Vuoden 2018 lopulla näytti, että merkittävä osa vuoroista Helsinkiin loppuu, mutta onneksi Savonlinja perui osan lakkautuksista ja Pohjolan Liikenteen 1.3.2019 lakkaavat vuorot on suurelta osin pystytty korvaamaan muiden yhtiöiden lisätarjonnalla. Jos itselle tärkeä vuoro kuitenkin puuttuu, siihenkin on mah-dollisuus esittää konkreettinen toive kyselyyn vastaamalla.

Vuoden 2018 aikana Etelä-Kymenlaakson joukkoliikenne on kehittynyt monella tavoin:
 

  • Haminasta aamulla kahdeksaksi Kotkaan tuleva moottoritievuoro sai elokuussa nopean paluuvuoron, joka lähtee Kotkansaarelta 16:05. Kotka-Hamina -välin nopeiden vuorojen tarjontaa täydentävät myös Kotka-Hamina-Vaalimaa -moottoritievuorot.
  • Kotkan seudun aikataulusivut uudistettiin palvelemaan paremmin myös mobiililaitteita. Samalla sivut saivat uuden osoitteen: www.kotkanaikataulut.fi
  • Kotkan seudun paikallis- ja seutuliikenteen reittiopas otettiin tuotantokäyttöön osoitteessa: https://kotka.digitransit.fi/
  • Aikataulujen pitävyyttä on parannettu mm. pienillä aikataulumuutoksilla ja 1.10. Waltti-kortin lataus tuli maksulliseksi busseissa. Ennen maksullisuutta noin 50 % kaikista latauksista tehtiin busseissa, nyt vain 20 %, joten pysäkkiaika lyhentyi toivotulla tavalla. Pysäkkiaikaa saatiin lyhennettyä myös, kun käteismatkustus väheni ja arvolippumatkustus kasvoi arvolipun hintojen alennuksen myötä
  • Kesäajan 90 päivän kausilippujen hintaa laskettiin 5 eurolla
  • Kotka-Kouvola -junaliikenteeseen saatiin maaliskuussa kaksi uutta vuoroparia
  • Helsingistä ja Porvoosta pääsee jälleen kahdeksaksi Kotkaan töihin tai opiskelemaan. Lisäksi vuo-rolla on nyt yhteys Haminaan
  • EU:n vammaiskortilla, jossa on avustajaa osoittava A-tunnus, avustaja saa matkustaa veloituksetta Kotkan seudun joukkoliikenteessä

Miten kyselyyn voi osallistua?

Kysely toteutetaan Internetin kautta webropol-kyselynä, johon pääsee kuntien kotisivujen kautta tai suoraan osoitteesta http://www.webropolsurveys.com/kotkaliikenne.net

Myös osa oppilaitoksista ja suurimmista työpaikoista tarjoaa linkin kyselyyn omilta kotisivuiltaan tai sähköpostijakelunsa kautta.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme Hamina-Kotka-Pyhtää -alueen joukkoliikenteen Waltti-korttia, joihin ladataan voittajan toiveen mukaan joko 30 päivän rajaton matkustusoikeus tai vastaavalla summalla matkaoikeutta arvolipulle.