21.05.2018

Alkuvuoden ennuste lupaa yli 4 miljoonan ylijäämää

Kotkan kaupungin tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan noin 4,2 miljoonaa euroa voitollinen.
Ennuste perustuu vuoden neljän ensimmäisen kuukauden tulokseen. Kaupunginhallitus merkitsi taloustilanteen tiedoksi kokouksessaan 21.5.

Tilikauden 2018 tulos on tammi-huhtikuun jälkeen 19,4 miljoonaa euroa, mikä on 7,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Tulokseen vaikuttavat olennaisesti satunnaiset, noin 8,2 miljoonan euron myyntivoitot, jotka syntyivät pääosin Kymijoen Työterveyden osakkeiden myynnistä Pihlajalinnalle.

Kotkan verotilitykset tammi-huhtikuulta olivat yhteensä 77,5 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 3,5 miljoonaa (4,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan verotilitysten määrä lisääntyi vastaavana ajankohtana 7,0 %.
Kunnallisveron tilityksen muutos oli Kotkassa 2,6 % ja koko maassa 3,3 %.
Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 54 % ja koko maassa 60,3 % edellisvuodesta.
Verotuloja ennakoidaan kertyvän koko vuonna 216,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa
talousarviota suurempi. Verotuloarvio perustuu alkuvuoden hyvään kertymään, mutta loppuvuoden osalta tilitysten arvioidaan jäävän viime vuoden tasolle.
Valtionosuustilitykset tammi -huhtikuulta olivat Kotkalle 37,5 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien
ennakoidaan tilikaudelta toteutuvan talousarviota 0,6 milj. euroa suurempana.

Menopuolella suurin uhka on jälleen sosiaali- ja terveyspuolella, jossa arvio budjetin ylittymisestä oli maaliskuun lopussa noin 3 miljoonaa euroa.
Edelleen huhtikuun jälkeen tuo riski nousee asiakaspalveluiden ostojen kustannuksissa, mutta muissa kuluerissä yhtä selkeitä ylityspaineita ei ole, vaikka kuluvan vuoden aikana kasvavat henkilöstökulut
aiheuttavat paineita talousarvion riittävyydessä uusien vakanssien ja määräaikaisten tehtävien johdosta. Lisäksi päättyneen ensimmäisen kolmanneksen jälkeen maksuun tulleet palkkojen korotukset ovat joillakin ammattiryhmillä talousarviovarausta suurempia.

Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousmenot tulevat ylittymään tämän hetken ennusteen mukaan noin 2,4 miljoonaa euroa. Ylitys tulee pääasiassa koulujen väistötilakustannuksista, jotka eivät kaikilta osin olleet tiedossa talousarvion valmisteluhetkellä.
Kotkan tapahtumakeskuksen lisämäärärahatarve tälle vuodelle on 140 000 euroa käyttötalouteen ja 180 000 euroa investointeihin.
Muiden lautakuntien ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Korkeakosken koulun
rakentamiskustannukset nousussa

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös Korkeakosken koulun rakentamisen kustannusarviota ja rakentamisen aloittamista.

Koulun suunnittelu on valmistunut helmikuussa 2018 ja hankkeeseen liittyvät urakat on kilpailutettu maalis-huhtikuussa 2018. Saatujen urakkatarjouksien mukaan hankesuunnitelmassa esitetty 7,1 miljoonan euron tavoitehinta-arvio ylittyy huomattavasti - koulun rakentamiskustannus tulee olemaan 8,9 miljoonaa euroa.
Rakennushanke on suunniteltu toteutettavaksi leasing-rahoitteisena ja se on huomioitu Kotkan tämän vuoden talousarviokirjassa, jossa sille on varattu leasingrahoitusta vuosille 2018 -2019 yhteensä 7,45 miljoonaa euroa.

Kohonneen kustannusarvion syiksi on arvioitu suojellun vanhan kivikoulun liittämistä osaksi koulukokonaisuutta, mikä aiheuttaa tilatehokkuuden huonontumista tavoitteeseen verrattuna.
Rakentamisen suhdannetilanne on lisäksi vaikuttanut urakkahintojen nousuun. Rakennusurakasta saatiin vain yksi tarjous, sen sijaan sivu-urakoista saatiin useampi tarjous.

Kustannusarvion kohoamisesta huolimatta kaupunginhallitus päätti esittää jo samana iltana kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Korkeakosken koulun rakentamisen rakentamiskustannukset ja rakentamisen aloitusluvan.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat