Ankkurit ylös ja lääkäriksi Kotkaan

Kotka panostaa parhaillaan perusterveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen. Avoinna on kymmenen uutta lääkärinvirkaa. Lue kolme syytä tulla Kotkaan:

1. Kotkan terveyspalveluissa tehdään ennakkoluulotonta kehitystyötä. Tästä yhtenä esimerkkinä on tulevaisuuden hyvinvointipuistohanke yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kanssa. Merkittävä askel kohti hyvinvointipuistoa on kaupungin oman avoterveydenhuollon työn organisoinnin kehittäminen, mikä vaatii korkeimmin koulutettujen terveysalan ammattilaisten resurssien vahvistamista. Samassa yhteydessä vahvistetaan terveyskeskussairaalan resursseja.
 

Lue lisää

AjankohtaistaRSS